<Functie-instellingen>

Geef de functie-instellingen op voor kopiëren, afdrukken, faxen en andere handelingen.

<Algemeen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>
Geef instellingen op die gemeenschappelijk zijn voor alle functies zoals invoer van papier, uitvoer van papier, afdrukken, scannen en aanmaken van een bestand.

<Kopie>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>
Geef de instellingen voor de kopieerfunctie op.

<Printer>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>
Geef de instellingen voor de printerfuncties op.

<Verzenden>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>
Geef de instellingen voor de verzendfunctie op.

<Ontvangen/Doorzenden>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>
Geef de instellingen op voor de functies voor ontvangen en doorsturen.

<Opslaan/Toegang bestanden>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>
Geef de instellingen op die worden gebruikt bij het opslaan van gescande originelen of het gebruik van de opgeslagen bestanden.

<Afdrukken>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>
Geef de instellingen voor de afdrukfunctie op.

<Wachtstand>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>
Geef de instellingen voor de wachtstandfunctie op.

<Webtoegang>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>
Geef de instellingen voor de webbrowserfunctie op.
7W6J-0LU