<Beveiligingsinstellingen>

Geef de instellingen voor het verbeteren van de beveiliging van de machine op.

<Authentificatie/wachtwoordinstel.>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Beveiligingsinstellingen>
Geef de instellingen op voor het verbeteren van de effectieve beveiliging van het wachtwoord en de verificatiefunctie.

<Versleutelingsinstellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Beveiligingsinstellingen>
Geef de instellingen voor het verbeteren van de effectieve versleutelingsbeveiliging op.

<Instellingen Systeemverificatie>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Beveiligingsinstellingen>
Geef op of de functies voor systeemverificatie en -beveiliging moeten worden gebruikt.
<Systeem verifiëren bij opstarten>: Verifieert de integriteit van de firmware en MEAP-toepassingen tijdens het opstarten van de machine.
<McAfee Embedded Control>: Verbetert de systeembetrouwbaarheid terwijl de machine actief is door de McAfee Embedded Control te gebruiken om onbevoegde uitvoering of wijziging van programma's te voorkomen. Dit is alleen beschikbaar wanneer <Systeem verifiëren bij opstarten> is ingesteld op <Aan>.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen Systeemverificatie>
<Systeem verifiëren bij opstarten>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Met <Systeem verifiëren bij opstarten> wordt de machine opnieuw gestart wanneer u de instelling wijzigt van <Uit>  <Aan> of wanneer u op <OK> drukt zonder de instelling te wijzigen van <Aan>. Om de instelling <Aan> te behouden zonder de machine opnieuw op te starten, drukt u op <Nee> in het bevestigingsscherm en vervolgens drukt u op <Annuleren> in het scherm <Instellingen Systeemverificatie>.
Als <Systeem verifiëren bij opstarten> is ingesteld op <Aan>
Het opstarten kan langer duren wanneer dit is ingesteld op <Uit> omdat een systeemverificatie wordt uitgevoerd.
De volgende gebeurtenissen en resultaten worden opgeslagen in het apparaatbeheerlogboek. De logboeken beheren
Gebeurtenis
Firmwareverificatie, MEAP-toepassingsverificatie
Resultaat
Gelukt/mislukt
Als een foutcode op het scherm wordt weergegeven wanneer u de machine inschakelt, neemt u contact op met uw dealer of verkoper.
Als <McAfee Embedded Control> is ingesteld op <Aan>
Het duurt enkele minuten voordat de machine wordt opgestart nadat u deze instelling voor de eerste keer hebt opgegeven.
7W6J-0UA