<Verificatie via toetsenbord>

Geef de toetsenbordverificatie-instellingen op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Aantal caches voor aangemelde gebruikers>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>  <Authentificatiebeheer>  <Verificatie via toetsenbord>
Geef aan of de namen van gebruikers die eerder zijn aangemeld in een vervolgkeuzelijst op het aanmeldingsscherm, moeten worden weergegeven. Selecteer <0> om de aanmeldingsgeschiedenis te verbergen, en selecteer <1> om alleen de naam van de gebruiker die het meest recent is aangemeld, weer te geven. De aanmeldingsmethodes van gebruikers en verificatieapparaten configureren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aantal caches voor aangemelde gebruikers>
<0>, <1>, <Max. (aantal voor apparaat)>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Toon knop vr wijzigen wachtwoord in Instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>  <Authentificatiebeheer>  <Verificatie via toetsenbord>
Selecteer of gebruikers wachtwoorden mogen wijzigen via rechtsboven in het aanmeldingsscherm. De aanmeldingsmethodes van gebruikers en verificatieapparaten configureren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Toon knop vr wijzigen wachtwoord in Instellingen>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Gebruik numerieke toetsen voor verificatie>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>  <Authentificatiebeheer>  <Verificatie via toetsenbord>
Als de gebruikersnaam en het wachtwoord alleen uit cijfers bestaan, kan de authenticatie alleen worden uitgevoerd met de invoer van numerieke sleutels.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik numerieke toetsen voor verificatie>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
7W6J-0U1