Aanmelden als beheerder

Log in als beheerder, anders kunnen belangrijke items voor het netwerk en de beveiliging niet worden ingesteld. Om het gebruiksbeheer in te stellen nadat de installatie is voltooid, moet u zich aanmelden als beheerder. De standaardgebruikersnaam voor de beheerder is "Beheerder" en het standaardwachtwoord is "7654321". Wanneer u de machine wilt bedienen als "Beheerder", wijzigt u het huidige wachtwoord om de beveiliging te verbeteren. Het gewijzigde wachtwoord dient alleen bij de beheerder bekend te zijn.
U kunt "Beheerder" uitschakelen en een instelling maken om beheerdersbevoegdheden aan specifieke gebruikers te verlenen.
Het beheerderswachtwoord initialiseren
Als u het beheerderswachtwoord bent vergeten, kan dit worden teruggezet naar het standaardwachtwoord. Druk op  (Teller/Apparaatgegevens) of de toets [Teller/Apparaatgegevens] (modellen met een staand bedieningspaneel)  <Apparaatgeg./Overige>  <Beheerdersww initialiseren>  voer de licentiesleutel in  druk op <Start>  <OK>.
Als "Beheerder" is uitgeschakeld, wordt dit ingeschakeld bij het initialiseren van het wachtwoord. Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren
U kunt de initialisatie van het beheerderswachtwoord verhinderen. <Verbied initialisatie van beheerderswachtwoord>
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Inloggen>.
3
Meld u aan met de procedure.
Verificatie met het toetsenbord
1
Stel de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
Voer de naam in van een gebruiker met beheerdersbevoegdheid en druk op <Volgende>.
Stel het wachtwoord in en druk op <OK>.
2
Druk op <Inloggen>.
Als u het beheerderswachtwoord niet hebt gewijzigd, verschijnt de melding dat u een nieuw wachtwoord moet instellen. Druk op <Ja> en stel een nieuw wachtwoord in. U moet het nieuwe wachtwoord ter bevestiging twee keer invoeren.
Als u het beheerderswachtwoord al hebt gewijzigd, zullen de functies beschikbaar zijn nadat u succesvol bent aangemeld.
Log na gebruik uit.

Bij aanmelden als beheerder

Als u op (Instellingen/Registratie) drukt, wordt het volgende scherm weergegeven.
Als u <Persoonlijke instellingen> hebt geopend en de items hebt gewijzigd die kunnen worden gepersonaliseerd, dan worden de instellingen geregistreerd als de persoonlijke instellingen voor de gebruiker die op de machine is aangemeld.
Als u <Apparaatinstellingen> hebt geopend, dan worden de instellingen geregistreerd als de machine-instellingen.
<Persoonlijke instellingen> en <Apparaatinstellingen> worden alleen weergegeven in het scherm <Instellingen/Registratie> als u zich aanmeldt met beheerdersbevoegdheden.
7W6J-03S