Een IPv6-adres instellen

De volgende zijn typen IPv6-adressen. Registreer zo nodig. Maximaal vier stateless adressen kunnen worden geregistreerd. Voer zo nodig een verbindingstest uit.
Type
Toelichting
Link local adres
Adressen die alleen in dezelfde koppeling worden gebruikt en die automatisch worden aangemaakt zonder iets in te stellen. Kan niet buiten het bereik van de router worden gebruikt.
Stateless adres
Adressen die, zelfs in een omgeving zonder een DHCP-server, automatisch worden aangemaakt op basis van het prefix dat door een router is gemeld en het MAC-adres van de machine.
Handmatig adres
Adressen die handmatig zijn ingevoerd. De prefixlengte en een standaardrouteradres zijn opgegeven.
Stateful adres
Adressen die zijn opgehaald van de DHCP-server.

Een IPv6-adres instellen

1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren>  <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>  <IPv6-instellingen>.
3
Druk op <Gebruik IPv6>  <Aan>  <OK> om IPv6-instellingen te activeren.
4
Stel een IP-adres in.
Stel een IPv6-adres in overeenstemming met uw omgeving en doelen in.
Een stateless adres instellen
1
Druk op <Instellingen Stateless adres>.
2
Druk op <Aan>  <OK>.
Een handmatig adres instellen
1
Druk op <Instellingen Handmatig adres>.
2
Druk op <Aan> bij <Gebruik handmatig adres> en voer de nodige instellingen uit.
 <Gebruik handmatig adres>
Druk op <Aan>.
<Handmatig adres>
Druk op de <Handmatig adres>-knop en voer een adres in. De volgende adressen kunnen niet worden gebruikt.
Adressen die beginnen met "ff" (multicast-adres)
Adressen die alleen uit "0" bestaan
Met IPv4 compatibele adressen (IPv6-adressen waarin de bovenste 96 bits "0" zijn met een IPv4-adres in de onderste 32 bits)
Met IPv4 toegewezen adressen (IPv6-adressen waarin de bovenste 96 bits "0:0:0:0:ffff:" zijn met een IPv4-adres in de onderste 32 bits)
 <Prefixlengte>
De lengte van het netwerkadresgedeelte kan worden gewijzigd.
 <Standaardrouteradres>
Druk op <Standaardrouteradres> en voer een adres in. De volgende adressen kunnen niet worden gebruikt.
Adressen die beginnen met "ff" (multicast-adres).
Adressen die alleen uit "0" bestaan
Als u geen adres opgeeft, laat de kolom dan leeg.
Een stateful adres instellen
1
Druk op <Gebruik DHCPv6>.
2
Druk op <Aan>  <OK>.
Druk op <Aan> voor <Alleen prefix stateful adres ophalen> om alleen de eerste helft van het stateful adres van de DHCP-server op te halen via DHCPv6. <Alleen prefix stateful adres ophalen>
5
Druk op  (Instellingen/Registratie) <Ja>.

Een verbindingstest uitvoeren voor een IPv6-adres

Wanneer de machine goed is aangesloten, kan het aanmeldingsscherm van de Remote UI (UI op afstand) vanaf een computer worden weergegeven (De Remote UI (UI op afstand) starten). Als u geen computer hebt om het te controleren, controleert u aan de hand van de volgende stappen of een correcte verbinding tot stand is gebracht.
 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <TCP/IP-instellingen>  <IPv6-instellingen>  <PING-commando>  Voer het adres van een ander gebruikt apparaat of de hostnaam in  <Start>
Wanneer de machine goed is aangesloten, wordt de melding <Respons van de host.> weergegeven.
Zelfs al zijn IP-adressen goed ingesteld, als de machine is aangesloten op een netwerkswitch, kan de machine misschien geen verbinding maken met het netwerk. Stel in dat geval de tijd dat de machine begint te communiceren uit en probeer opnieuw verbinding te maken. De wachttijd instellen bij verbinding maken met een netwerk
7W6J-049