Inner 2way Tray-J

Można korzystać z poniższych funkcji wykańczania.
Układanie
Wydruki będą układane w zestawy, zgodnie z kolejnością stron dokumentu.

Grupowanie
Wszystkie wydruki tej samej strony oryginału są grupowane w zestawy.

Obróć o 90 stopni
Każdy wydruk jest obracany naprzemiennie, w odwrotnym kierunku.
WSKAZÓWKI
Można zainstalować zarówno Inner 2way Tray-J, jak i Copy Tray-J, aby dodać dodatkową tacę wyprowadzającą. Jest to wygodne w przypadku używania różnej tacy wyprowadzającej dla każde funkcji, w tym funkcji kopiowania, drukowania i faksowania.

Taca wewnętrzna

Na tacę tę wyprowadzany jest papier.

Prowadnica papieru tacki wyprowadzającej

Podnoś tę prowadnicę, gdy ma ona podtrzymywać wydruki.

Prawa pokrywa głównego zespołu

Pokrywę tę należy otwierać wtedy, gdy we wnętrzu głównego zespołu zablokuje się papier.
7W6K-02W