Opcje

Funkcjonalność urządzenia można zwiększyć poprzez instalację dodatkowych opcji urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia opcjonalnego dla systemu, patrz Opcje systemu.

Dostępne opcje

Opcje dostosowane do wymagań użytkownika

Dodawanie szuflad na papier

Ładowanie dużej ilości papieru do zasobników

Aby skorzystać z funkcji takich jak składanie i zszywanie, lub dodatkową zainstalować tacę wyprowadzającą

Aby uzyskać wyposażenie opcjonalne pozwalające używać takich funkcji, jak składanie i zszywanie, zobacz Wyposażenie opcjonalne wspierające wybrane funkcje.

Używanie klawiszy zamiast przycisków ekranu dotykowego

Korzystanie z funkcji uwierzytelniania do zarządzania użytkownikami według wydziału

Korzystanie z narzędzia podpierającego podczas zamykania podajnika

Przygotowywanie miejsca na umieszczanie oryginałów itp.

Utility Tray-B

Korzystanie z wyposażenia opcjonalnego

Jeśli zainstalowane jest urządzenie wykańczające, ze względu na możliwość odniesienia obrażeń, nie należy wkładać dłoni do obszaru tacy (w pobliżu rolek), gdzie wykonywane jest zszywanie.
Nie należy umieszczać rąk ani palców na module wykańczania, jeżeli moduł jest w trakcie pracy. Niestosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia wykańczającego.
W czasie usuwania papieru z tacy modułu wykańczania, nie należy umieszczać rąk na tacy wyjściowej modułu wykańczania. Taca może się poruszyć w górę i zakleszczyć dłonie.
Tace modułu wykańczania poruszają się podczas kopiowania lub drukowania. Pod tackami nie można umieszczać żadnych przedmiotów, gdyż mogą one uszkodzić tacki.
Na tacach urządzenia wykańczającego nie może się znajdować nic poza wyprowadzanym papierem, gdyż można w ten sposób uszkodzić tacę.
Niektóre ustawienia mogą być niedostępne, w zależności od konfiguracji wyposażenia opcjonalnego, dołączonego do urządzenia.
7W6K-02F