Copy Tray-J

Można korzystać z poniższych funkcji wykańczania.
Układanie
Wydruki będą układane w zestawy, zgodnie z kolejnością stron dokumentu.
Grupowanie
Wszystkie wydruki tej samej strony oryginału są grupowane w zestawy.
Obróć o 90 stopni
Każdy wydruk jest obracany naprzemiennie, w odwrotnym kierunku.
Z funkcji Obróć o 90 stopni można korzystać tylko wtedy, gdy do urządzenia podłączono zarówno Inner 2way Tray-J, jak i Copy Tray-J.

Taca wyprowadzająca

Na tę tace wyprowadzane są wydruki.

Taca pomocnicza

Wysuń dodatkową tacę, jeżeli drukujesz na papierze o dużym formacie.
7W6K-02U