Funkcja Faksowanie

Modele z opcjonalną funkcją faksu
Aby korzystać z funkcji faksu, zainstalowane muszą być wymagane opcje faksu. Opcje systemu
Wykorzystane linie telefoniczne *1
Publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN)
Zabarwienie linii skanowania
Normalne
G3: 8 pikseli *2/mm x 3,85 linii/mm
Dokładne
G3: 8 pikseli *2/mm x 7,7 linii/mm
Super-dokładne
G3: 8 pikseli *2/mm x 15,4 linii/mm
Ultra-dokładne
G3: 16 pikseli *2/mm x 15,4 linii/mm
Prędkość transmisji
Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresji
MH, MR, MMR, JBIG
Typ transmisji
Super G3, G3
Format wysyłanych oryginałów
A3, B4, A4, A4R, B5*3, B5R*3, A5, A5R*4, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR i STMTR
Format papieru dla odbioru
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, 8K i 16K
Liczba zadań RX pamięci
Do 320 zadań
Czasy transmisji
JBIG: Około 2,6 sekundy (w przypadku wysyłania oryginalnego papieru firmy Canon formatu A4, Normalne 8 pikseli x 3,85 linii/mm ECM (JBIG))
*1 W czasie korzystania z usługi telefonu IP komunikacja telefaksowa może nie być wykonywana normalnie poprzez linię telefoniczną IP. Zaleca się korzystanie z komunikacji telefaksowej z wykorzystaniem standardowej linii telefonicznej (Publiczna telefoniczna sieć komutowana).
*2 Pels oznacza elementy obrazu (piksele).
*3 Wyślij jako B4.
*4 Wyślij jako A4.

Maksymalna liczba odbiorców dla transmisji rozsyłania sekwencyjnego

Można określić maksymalnie 256 odbiorców jednocześnie. (W przypadku określenia grupy, która składa się z kilku odbiorców, każdy odbiorca jest liczony jako osobny odbiorca.)
7W6K-0XX