Opcje systemu

Dzięki instalacji systemowego wyposażenia opcjonalnego, możesz jeszcze bardziej zwiększyć efektywność urządzenia.

Zestaw drukarki PCL (wyłącznie Seria 8700)

To wyposażenie obsługuje emulację drukowania PCL. Obsługuje emulację drukowania PCL5e/PCL6.

Zestaw drukarki PS

To wyposażenie opcjonalne umożliwia korzystanie z urządzenia jak z drukarki PS.

imagePASS (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)

imagePASS to kontroler drukarki podłączany do tylnej części urządzenia. imagePASS obsługuje Adobe Genuine PostScript 3 oraz PCL5e. Jest dopasowane do środowisk biurowych, w których często przetwarzane są duże ilości wydruków oraz dla użytkowników korzystających z Adobe PostScript lub innych aplikacji PostScript.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń, gdy zamontowano opcjonalne imagePASS, patrz Ograniczenia podczas łączenia się z imagePASS (wyłącznie Seria 8700/Seria 6700).

Zestaw drukowania kodów kreskowych

To wyposażenie umożliwia drukowanie różnorakich kodów kreskowych. Więcej informacji znajduje się w dokumencie Bar Code Printing (Drukowanie kodów kreskowych) w witrynie internetowej z podręcznikami.

Zestaw czcionek PCL International Font Set

To wyposażenie umożliwia dodawanie poniższych czcionek do drukarki PCL. W wyniku tego, można drukować dokumenty w wielu językach z wykorzystaniem środowiska SAP Unicode.
Andale® oraz WorldType® Collection J (wersja japońska)
Andale® oraz WorldType® Collection K (wersja koreańska)
Andale® oraz WorldType® Collection S (wersja chińska-uproszczona)
Andale® oraz WorldType® Collection T (wersja chińska-tradycyjna)
Aby obsługiwać różne wzory znaków, w zależności od regionu eksploatacji, dostępne są cztery wersje czcionek.

Moduł Faksu Super G3

„Moduł Faksu Super G3” umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów. Dodatkowo, dokumenty utworzone z wykorzystaniem aplikacji komputerowych można wysyłać bezpośrednio z komputera za pośrednictwem sieci. Korzystanie z faksu
Sterownik faksu umożliwiający faksowanie z poziomu komputera jest dołączony.

Druga linia modułu super faksu G3

To wyposażenie opcjonalne zapewnia dodatkową linię telefoniczną i umożliwia wykorzystywanie dwóch linii do przesyłania i odbierania faksów. Ustawienia linii faksu
Funkcja oczekiwania jest dostępna wyłącznie dla linii 1 (linia standardowa).

Zestaw zdalnego faksu

To wyposażenie jest konieczne do korzystania z funkcji Zdalnego faksu. Nawet jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w moduł faksu, można przesyłać faksy przez inne urządzenie serii imageRUNNER ADVANCE z zainstalowanym modułem faksu w obrębie tej samej sieci. Korzystanie ze Zdalnych faksów

Zestaw rozszerzający faksu IP

Umożliwia korzystanie z funkcji faksu internetowego (IP), czyli wysyłanie i odbieranie faksów przez sieć TCP/IP, np. przez biurową sieć LAN. Urządzenia wysyłają i odbierają faksy w obrębie tej samej sieci, co oznacza redukcję kosztów transmisji. Prędkość transmisji faksów internetowych jest większa, niż prędkość konwencjonalnej transmisji faksu. Więcej informacji znajduje się w dokumencie IP FAX Expansion Kit User's Guide (Podręcznik użytkownika do zestawu rozszerzającego faksu IP) w witrynie internetowej z podręcznikami.

Zestaw głosowy

To wyposażenie umożliwia wysłuchiwanie instrukcji postępowania w czasie korzystania z urządzenia.

Interaktywny zestaw głosowy

Interaktywny zestaw głosowy umożliwia wysłuchiwanie instrukcji postępowania w czasie korzystania z urządzenia. Interaktywny zestaw głosowy zawiera również funkcję rozpoznawania głosu, która umożliwia ustawianie szeregu funkcji urządzenia za pomocą głosu użytkownika.

2,5 cala/250GB HDD

Dysk 2,5 cala/250GB HDD jest konieczny podczas korzystania z funkcji Kopiowania Zestaw kopiowania HDD. Wykorzystanie urządzenia jako prostego serwera plików.

2,5 cala/1 TB HDD

Dzięki wymianie nośnika pamięci zainstalowanego w urządzeniu na 2,5 cala/1 TB HDD można zwiększyć pojemność pamięci urządzenia do 1 TB. Wykorzystanie urządzenia jako prostego serwera plików
Po wymianie nośnika pamięci na 2,5 cala/1 TB HDD, dodatkowa 2,5 cala/1 TB HDD jest wymagana do utworzenia kopii zapasowej danych za pomocą Zestaw kopiowania HDD.

Zestaw kopiowania HDD

Zestaw kopiowania HDD umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych nośnika pamięci urządzenia na dodatkowym, opcjonalnym nośniku pamięci. Nawet w przypadku awarii jednego z nośników pamięci, można użyć innego nośnika, aby zminimalizować ryzyko utraty danych.

Zestaw do nawiązywania połączeń Bluetooth LE

To wyposażenie opcjonalne umożliwia komunikację Bluetooth pomiędzy urządzeniem a urządzeniami przenośnymi. Połączenie bezpośrednie

Zestaw NFC

To wyposażenie opcjonalne pozwala łatwo połączyć urządzenie z urządzeniami przenośnymi. Można również drukować — wystarczy zbliżyć urządzenie przenośne do urządzenia. Połączenie bezpośrednie

Copy Card Reader

Ta opcja umożliwia zarządzanie identyfikatorami wydziałów po uwierzytelnieniu za pomocą karty kontrolnej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Copy Card Reader

Formaty plików i korzystanie z produktów opcjonalnych

Zależnie od formatu pliku i używanej funkcji wymagane może być skorzystanie z produktów opcjonalnych. Informacje podano w tabeli poniżej.
: Funkcja standardowa : Wymagane produkty opcjonalne   -: Nieobsługiwane
Format pliku (Ustawienie szczegółowe)
Skanuj i wyślij / Skanuj i zapisz
JPEG
TIFF
PDF (Śle. i wygładzanie)
PDF (Skompresowa.)
PDF (OCR (Z wysz. tekstu))
PDF (Szyfrowanie)
PDF (Podpis Urządzenia)
PDF (Podpis Użytkownika)
PDF (Format do PDF/A)
XPS (Kompresja)
XPS (OCR (Z wysz. tekstu))
XPS (Podpis Urządzenia)
XPS (Podpis Użytkownika)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
Poniższych formatów plików można używać w połączeniu z funkcją Dostęp do zapisanych plików: JPEG, TIFF, PDF, XPS. W celu wydrukowania plików w innych formatach, należy przenieść pliki na komputer i wydrukować je np. za pomocą sterownika drukarki.
7W6K-0Y6