Specyfikacje systemu

W niniejszej sekcji przedstawiono specyfikacje systemu dotyczące tego produktu. Z uwagi na ciągłe udoskonalanie produktu powyższe dane mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Dane techniczne dotyczące funkcji

Środowisko robocze

7W6K-0XW