Ograniczenia podczas łączenia się z imagePASS (wyłącznie Seria 8700/Seria 6700)

Po podłączeniu sprzętu imagePASS niektóre funkcje urządzenia podlegają ograniczeniom. Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi sprzętu imagePASS.

Funkcje ograniczone podczas łączenia z imagePASS

Bezprzewodowa sieć LAN (w tym linia podrzędna)
Przewodowa sieć LAN (linia podrzędna)
Połączenie bezpośrednie
Przewodnik instalacji
Ustawienia zasad bezpieczeństwa
Opcja <Drukuj> na ekranie Strona główna (dotyczy także wymuszonego wstrzymania drukowania)
Zaszyfrowany druk
Drukowanie bezpośrednie (PDF/JPEG/TIFF)
Skanowanie WSD
Mopria
Funkcja NFC
Funkcja wstrzymania
Drukarka wirtualna
IPSec
AirPrint
Uniwersalny wydruk
uniFLOW Online (z wyjątkiem uniFLOW Online Express)
Wysyłanie za pomocą protokołu FTPS
Zaplanowane drukowanie za pomocą sterownika drukarki
Następujące ustawienia w sterowniku drukarki
Jednoczesne korzystanie z drukowania znaku wodnego i numerów stron
Jednoczesne korzystanie z drukowania broszury i układu strony innego niż 1 na 1 (standardowy)
Nawet jeśli wybrano ustawienie <Czas oczekiwania dla RX> dla każdego elementu dostępnego po wybraniu kolejno opcji  (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>, limit czasu zawsze upływa po 5 minutach.
Nawet jeśli dla opcji <Wymuszony wydruk uznanych informacji> dostępnej po wybraniu kolejno elementów  (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji> <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku> skonfigurowano ustawienie <Włącz>, adres IP nie jest drukowany.

W przypadku korzystania z Zaawansowana przestrzeń

Serwer SMB nie może być używany do udostępniania Zaawansowana przestrzeń na zewnątrz. Zamiast niego należy użyć serwera WebDAV.
Określając ustawienia URI TX w ustawieniach zaawansowanych Zaawansowana przestrzeń, należy wprowadzić numer portu (gdy TLS jest wyłączony: 18080, gdy protokół TLS jest włączony: 18443) w ścieżce docelowego folderu dla powiadomienia.
Przykład:
http://192.168.1.21:18080/share/folder (aby określić folder „folder” w przestrzeni współdzielonej przy wyłączonym protokole TLS)
Wybrać [WebDAV], aby zapisać dokumenty w Zaawansowana przestrzeń serii imageRUNNER ADVANCE z dołączonym imagePASS.
W czasie wysyłania do Zaawansowana przestrzeń serii imageRUNNER ADVANCE z dołączonym imagePASS, należy określić [Host Name] zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Gdy protokół TLS jest wyłączony:
http://<adres IP lub nazwa hosta>:18080
Gdy protokół TLS jest włączony:
https://<adres IP lub nazwa hosta>:18443
Nie trzeba określać numeru portu, by wysłać dokument do Zaawansowana przestrzeń tego urządzenia, jeśli do urządzenia dołączono kontroler imagePASS.
Wysyłanie dokumentów za pomocą urządzenia z podłączonym sprzętem imagePASS nawiązującym połączenie z oddzielną lokalizacją Zaawansowana przestrzeń może nie być możliwe przez określenie adresu pętli zwrotnej, jeśli dla opcji <Ustawienia Proxy> dostępnej po wybraniu kolejno elementów  (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Sieć> skonfigurowano ustawienie <Włącz>. W takim przypadku należy wprowadzić adres IP imagePASS.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania dokumentów z tego urządzenia do Zaawansowana przestrzeń tego urządzenia, patrz Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej.

Jeżeli wykorzystywany jest Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Przed uruchomieniem interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) należy skonfigurować elementy <Ustawienia Sieciowe> w <Fiery> na panelu sterowania.
Aby uruchomić Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), należy uruchomić przeglądarkę internetową i wprowadzić poniższy adres URL. Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) zostanie uruchomiony po kliknięciu przycisku [Launch Remote UI] na ekranie WebTools, który jest wyświetlany.
http://<adres IP imagePASS>/

Podczas korzystania z funkcji drukowania

Nie można używać imagePASS w połączeniu z wbudowaną funkcją drukowania urządzenia ani Zestaw drukarki PCL (wyłącznie Seria 8700) lub Zestaw drukarki PS.

Inne ograniczenia

Urządzenie z dołączonym imagePASS musi zostać ponownie uruchomione za każdym razem, gdy wykonywana jest dynamiczna aktualizacja DNS.
W przypadku dołączenia imagePASS urządzenie nie może automatycznie uzyskać adresu IP serwera SIP przy użyciu protokołu DHCP.
Jeśli zamocowano jest moduł imagePASS, urządzenie nie może przełączyć się w tryb uśpienia, w którym może natychmiast odpowiedzieć na wszystkie zapytania za pośrednictwem sieci.
7W6K-0Y5