Łatwość obsługi

W tej sekcji wyjaśniono, w jako sposób proste operacje i funkcje, które można dostosować, zwiększają łatwość obsługi urządzenia.
Przyjazne dla użytkownika ekrany operacji
Przyjazne dla użytkownika Dostosowywanie (Personalizacja)
Ekran dotykowy można obsługiwać za pomocą czynności charakterystycznych dla smartfona, takich jak szybkie przesunięcie palcem i zsunięcie/rozsunięcie palców.
Ekrany operacji, ustawienia i funkcje urządzenia mogą być dostosowywane do preferencji użytkownika. Funkcja ta określana jest mianem „personalizacji”.
Użytkownik musi być zalogowany do zarządzania uwierzytelnieniem, aby używać personalizacji.
Automatyczne usuwanie pustych stron z zeskanowanych danych
Określ ustawienia dla <Pomiń puste strony> lub <Pomiń puste oryginały>, aby urządzenie wykrywało puste strony podczas skanowania i automatycznie je usuwało z zeskanowanych danych. Jest to przydatna funkcja usprawniająca wysyłanie i udostępnianie plików, ponieważ ten tryb pozwala wyprowadzać/wysyłać dane, które nie zawierają pustych stron – nawet podczas skanowania dokumentu zawierającego zarówno jednostronne oryginały jak i dwustronne oryginały.
7W6K-0WX