Lista elementów, które można spersonalizować

Następujące elementy mogą zostać spersonalizowane dla każdego użytkownika.
Kategoria
Wartość ustawienia
Odpowiednie ustawienia
Język wyświetlania *1*2
Język wyświetlania i układ klawiatury
Dostępność *1*2
Ustawienia Klawisza Powtórzeń
Odwrotne wyświeltanie (Kolor)
Ustawienia Nawigacji Głosowej
Ustawienia Nawigacji Głosowej (patrz Przewodnik po opcjach wyposażenia.)
Włącz powiększanie ekranu (sterowanie dotykiem)
Ekran początkowy *1*2
Ekran wyświetlany po zalogowaniu
Strona główna *1*2
Przyciski prywatne
Oś czasu*3*5
Ustawienia Strona główna
Sieć
SSID, klucz sieciowy, Automatycznie Włącz/wyłącz bezpośrednie połączenie przy logowaniu/wylogowaniu
Domyślne ustawienia zadania *1*2*3
Kopiowanie
Faks
Skanuj i wyślij*4
Skanuj i zapisz*4
Dos. do zapisa. plików
Skróty *1*2
Kopiowanie
Faks
Skanuj i wyślij
Poprzednie Ustawienia *1*3*5
Kopiowanie
Faks
Skanuj i wyślij*4
Książka adresowa
Osobiste listy adresowe*1
Książki adresów grupowych*1*6 (od listy adresów grup użytkowników 01 do listy adresów grup użytkowników 50)
Warunki zmiany kolejności listy *5
Kopiowanie
Skanuj i zapisz
Dos. do zapisa. plików
Drukuj
Automatyczny wydruk po ustawieniach logowania
Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się
Inne
Pęk kluczy*1
-
Dostęp Sieciowy *7
Ciasteczka
Więcej informacji znajduje się w dokumencie „Dostęp Sieciowy” w witrynie internetowej z podręcznikami. Instrukcje obsługi i ich zawartość
*1 Usuwane po wybraniu polecenia <Usuń najstarsze ustawienia użytkownika>. <Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników>
*2 Kiedy urządzenie klienckie synchronizuje ustawienia niestandardowe po raz pierwszy, synchronizacja tego elementu może się nie zakończyć przed uruchomieniem urządzenia.
*3 Podczas synchronizowania ustawień niestandardowych ten element można określić dla poszczególnych urządzeń w zakresie udostępniania danych. Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
*4 Nawet jeśli ten element ma być udostępniany, dane odbiorców są pozostawione puste i nie są synchronizowane.
*5 Tego elementu nie można importować z innego urządzenia lub eksportować go do innego urządzenia. Importowanie/eksportowanie danych ustawień
*6 Konieczne jest korzystanie z usługi logowania, która obsługuje funkcję grupowania (Uwierzytelnianie użytkownika obsługuje funkcję grupowania).
*7 Ta pozycja nie jest zgodna z funkcją synchronizacji ustawień niestandardowej.

Elementy, których nie można spersonalizować, ale można zsynchronizować, synchronizując ustawienia niestandardowe

Następujące elementy nie mogą być personalizowane, ale mogą być współdzielone pomiędzy wieloma drukarkami wielofunkcyjnymi firmy Canon poprzez synchronizowanie ustawień niestandardowych.
Odbiorca do udostępniania list adresów grup użytkowników Rejestracja odbiorców z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Ustawienia Strona główna (gdy użytkownik nie jest zalogowany) Dostosowanie ekranu <Strona główna>
Skonfigurowanie opcji <Shared across All Devices> powoduje, że konfiguracja ustawień <Współdziel.> i <Ustawienia Tapety> (gdy użytkownik nie jest zalogowany) z ekranu <Strona główna> jest współdzielona przez wszystkie urządzenia klienckie za pomocą funkcji synchronizacji ustawień niestandardowych. Aby zarządzać tymi ustawieniami dla każdego urządzenia klienckiego osobno, wybierz opcję <Device-Specific (Not Shared)> podczas uruchamiania usługi po raz pierwszy (kiedy do urządzenia serwerowego nie są podłączone żadne urządzenia klienckie). Dane można zainicjować, jeśli zakres udostępniania danych został zmieniony po uruchomieniu usługi.
Aby uzyskać informacje na temat pęku kluczy, patrz Zarządzanie użytkownikami.
W przypadku gdy ustawienia opcji <Przełączanie Języka/Klawiatury>, <Dostępność> i <Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego> nie mogły zostać zastosowane bezpośrednio po zalogowaniu się, zostaną zastosowane, kiedy stanie się to możliwe. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawienia uruchamiania synchronizacji.
7W6K-05H