Pomijanie pustych stron podczas drukowania

Podczas skanowania urządzenie może wykrywać puste strony oraz drukować wszystkie strony poza pustymi stronami.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij przycisk <Pomiń puste strony>.
5
Naciśnij <Poziom. reg. rozpozna.>, ustaw poziom precyzji dla detekcji pustego papieru i naciśnij <OK>.
Naciśnięcie <+> zwiększa poziom tej precyzji.
6
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
7
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Jeżeli rozmiar oryginalnego dokumentu jest mniejszy niż wybrane ustawienie rozmiaru skanowania, pominięcie może nie zostać wykonane prawidłowo.
Aby sprawdzić liczbę wydrukowanych stron, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
(Monitor stanu)  <Kopiuj/Drukuj>  <Rejestr zadania>  wybierz dokument  <Szczegóły> sprawdź liczbę wyświetloną w pozycji <Strony Oryginału>.
Na ekranie stanu i w raporcie wyświetlana jest liczba obejmująca pusty papier. Sprawdzanie statusu zadań kopiowania/drukowania
Licznik kopii nie jest zwiększany dla zapisanego pustego papieru. Jednak licznik skanowania jest zwiększany dla tych stron.
W przypadku konfigurowania ustawień w pozycji <Skanuj i zapisz> polecenie <Pomiń puste strony> należy rozumieć jako <Pomiń puste oryginały> w niniejszej sekcji.
7W6K-084