Ustawianie tacki wyprowadzającej dla papieru używanego do drukowania

Istnieje możliwość ustawienia tacki wyprowadzającej, na której będą umieszczane wydruki. Ustawienie tacki wyprowadzającej dla każdej z funkcji może skrócić czas potrzebny na odszukanie właściwych wydruków. Ponadto, jeżeli dla danej funkcji ustawiono kilka tacek wyprowadzających, można ustawić ich priorytet.
To ustawienie jest dostępne tylko, gdy urządzenie jest wyposażone w kilka tacek wyprowadzających.

Funkcje dostępne według konfiguracji urządzenia i tacki wyprowadzającej

Konfiguracja urządzenia
Funkcje dostępne według tacki wyprowadzającej i domyślnego priorytetu
Lokalizacja tacki
Inner 2way Tray-J
<Tacka A>
1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka, 2 Odbiór, 2 Inny, 2 IP faksu, 2 Faks
<Tacka B>
2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka, 1 Odbiór, 1 Inny, 1 IP faksu, 1 Faks
Copy Tray-J
<Tacka A>
1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka, 2 Odbiór, 2 Inny, 2 IP faksu, 2 Faks
<Tacka B>
2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka, 1 Odbiór, 1 Inny, 1 IP faksu, 1 Faks
Inner 2way Tray-J i Copy Tray-J
<Tacka A>
1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka, Odbiór, Inny, IP faksu, Faks
<Tacka B>
2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka, Odbiór, Inny, IP faksu, Faks
<Tacka C>
Kopia, Dostęp do zapisanych plików, Drukarka, 1 Odbiór, 1 Inny, 1 IP faksu, 1 Faks
Inner Finisher-H
<Tacka A>
1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka, 2 Odbiór, 2 Inny, 2 IP faksu, 2 Faks
<Tacka B>
2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka, 1 Odbiór, 1 Inny, 1 IP faksu, 1 Faks
Inner Finisher-H i Copy Tray-J
<Tacka A>
1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka, Odbiór, Inny, IP faksu, Faks
<Tacka B>
2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka, Odbiór, Inny, IP faksu, Faks
<Tacka C>
Kopia, Dostęp do zapisanych plików, Drukarka, 1 Odbiór, 1 Inny, 1 IP faksu, 1 Faks
Staple Finisher-Y
lub
Booklet Finisher-Y
<Tacka A>
2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka, 1 Odbiór, Inny, 1 IP faksu, 1 Faks
<Tacka B>
1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka, Odbiór, Inny, IP faksu, Faks
<Tacka C>
Kopia, Dostęp do zapisanych plików, Drukarka, Odbiór, 1 Inny, IP faksu, Faks
Staple Finisher-Y i Copy Tray-J
lub
Booklet Finisher-Y i Copy Tray-J
<Tacka A>
2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka, 1 Odbiór, Inny, 1 IP faksu, 1 Faks
<Tacka B>
1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka, Odbiór, Inny, IP faksu, Faks
<Tacka C>
Kopia, Dostęp do zapisanych plików, Drukarka, Odbiór, 1 Inny, IP faksu, Faks
<Taca D>
Kopia, Dostęp do zapisanych plików, Drukarka, 2 Odbiór, Inny, 2 IP faksu, 2 Faks
Gdy osiągnięty zostanie limit załadowania danej tacy, wówczas urządzenie automatycznie zmieni tacę wyprowadzającą na inną tacę, która przydzielona jest tej samej funkcji. Jednak tylko jednej tacce powinno przydzielać się odbieranie dokumentów za pomocą funkcji Faks/I-Faks. Takie zaprogramowanie urządzenia pozwoli zapobiec przypadkowemu zagubieniu wydruku (ów).
Priorytetowa kolejność tacek wyprowadzających jest określona przez kolejność wybranych tacek wyprowadzających. Priorytet jest wyświetlany jako „1”, „2”, oraz „3”.
W przypadku drukowania raportów wybierz ustawienie <Inny>.
Funkcja faksu internetowego jest wyświetlana, gdy ta opcja jest dostępna.
Funkcja faksu jest wyświetlana w przypadku urządzeń z zainstalowanym modułem faksu.
Na końcu funkcji faksu internetowego i faksu wyświetlana jest cyfra oznaczająca liczbę aktywnych linii.
W zależności od używanego papieru i skonfigurowanych funkcji wykańczania papier może nie myć wyprowadzany na tackę wyprowadzającą ustawioną za pomocą niniejszej opcji.
Formaty papieru, które mogą być wyprowadzane na poszczególne tacki wyprowadzające różnią się w zależności od konfiguracji urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wyposażenie opcjonalne.
Jeśli taca wyprowadzająca nie obsługuje Trybu przesunięcia wybranego w ustawieniu tacy wyprowadzającej, kopie nie będą wyprowadzane na tacę wyprowadzającą zgodnie z zastosowanymi opcjami, gdy włączono <Przesunię.>. Wykonaj jedną z poniższych procedur, by rozwiązać ten problem.
Wyłącz <Przesunięcie w tym samym czasie> w ustawieniach automatycznego układania. <Automatyczne Układanie>
W ustawienia tacy wyjściowej określ tacę wyprowadzającą, która obsługuje Tryb przesunięcia.
Ręczne wyłącz <Układanie> przed wykonaniem zadania.
7W6K-016