Ładowanie kopert

Koperty należy ładować do szuflady na papier lub do tacy uniwersalnej. Aby podczas drukowania na kopertach zapobiec zacięciu papieru i jego marszczeniu, pamiętaj, by wygładzić zagięcia na kopertach przed ich załadowaniem. Należy również zwrócić uwagę na umieszczenie ich we właściwej orientacji i odpowiednią stroną do góry.
W tej sekcji opisano sposób ładowania kopert w odpowiedniej orientacji oraz procedury do wykonania przed ich załadowaniem. Aby uzyskać ogólne informacje na temat ładowania kopert w szufladzie na papier lub na tacy wielofunkcyjnej, patrz Podstawowa metoda ładowania papieru.

Przed załadowaniem kopert

Wykonanie poniższych czynności pozwoli przygotować koperty do załadowania.
Nie wolno używać kopert, których klapki posmarowane są klejem, gdyż klej może roztopić się pod wpływem temperatury i ciśnienia, jakie występują w zespole utrwalającym.
Koperty mogą ulec pomarszczeniu w zależności od rodzaju kopert lub warunków ich przechowywania.
W miejscu nachodzenia na siebie kopert mogą pojawić się smugi.
1
Wygładź zagniecenia.
Weź około pięciu kopert. Wygładź zagniecenia i rozluźnij twarde obszary w czterech rogach.
Powtórz tę operację pięciokrotnie dla każdej grupy pięciu kopert.
2
Wygładź koperty i usuń zgromadzone w nich powietrze.
Umieść koperty na płaskiej powierzchni i w celu usunięcia znajdującego się w nich powietrza przesuń dłonie w kierunku wskazywanym przez strzałki.
Powtórz tę operację pięciokrotnie dla każdej grupy pięciu kopert.
3
Dociśnij cztery krawędzie.
Mocno dociśnij cztery krawędzie kopert. Szczególnie dokładnie dociśnij tę krawędź, którą koperty będą wprowadzane do urządzenia. Dociśnij na tyle mocno, aby skrzydełko koperty nie odstawało.
Niewystarczająco mocne dociśnięcie skrzydełka może spowodować zacięcie papieru. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, dociśnij mocno wszystkie cztery krawędzie każdej z kopert.
4
Wyrównaj koperty na płaskiej powierzchni.
Sprawdź, czy żadna z kopert nie weszła pod skrzydełko koperty znajdującej się nad lub pod nią.

Ładowanie kopert do szuflady na papier

1
W szufladzie na papier zainstaluj przystawkę podajnika kopert.
Instalacja w szufladzie na papier 1
Przygotuj Envelope Feeder Attachment A.
Wyjmij Envelope Feeder Attachment A znajdującą się wewnątrz szuflady na papier 2.
Wyreguluj lewą prowadnicę w szufladzie na papier 1 i zainstaluj Envelope Feeder Attachment B na lewej prowadnicy.
Zainstaluj Envelope Feeder Attachment A poprzez ustawienie względem siebie wystających elementów przystawki i otworów w odbieralniku papieru na spodzie szuflady na papier.
Gdy ładowany jest nośnik formatu ISO-C5, nie ma potrzeby mocowania Envelope Feeder Attachment B.
Jeżeli przystawki podajnika kopert nie są używane, należy przechowywać je w odpowiednich przedziałach szuflad na papier. Envelope Feeder Attachment A należy przechowywać w przedziale w szufladzie na papier 2.
Instalacja w szufladzie na papier 2
Przygotuj Envelope Feeder Attachment A.
Wyjmij Envelope Feeder Attachment A znajdującą się wewnątrz szuflady na papier 2.
Zainstaluj Envelope Feeder Attachment A poprzez ustawienie względem siebie wystających elementów przystawki i otworów w odbieralniku papieru na spodzie szuflady na papier.
W przypadku ładowania kopert formatu Kakugata 2 nie ma potrzeby instalowania Envelope Feeder Attachment A.
Jeżeli Envelope Feeder Attachment A nie jest używana, należy ją przechowywać w przedziale w szufladzie na papier 2.
2
Wyreguluj położenie prowadnic papieru.
Szuflada na papier 1
Szuflada na papier 2
3
Wkładanie kopert.
Szuflada na papier 1
Ładuj koperty zgodnie z poniższą ilustracją, przednią stroną (strona bez powierzchni klejonych) skierowaną w górę. Należy ładować po 25 kopert naraz.
Yougatanaga 3, COM10 No. 10, DL, ISO-C5
Zamknij skrzydełko i załaduj koperty tak, aby zamknięte skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po prawej stronie.
Nagagata 3
Załaduj koperty tak, aby skrzydełko każdej z nich znajdowało się po stronie bardziej oddalonej od użytkownika.
Szuflada na papier 2
Ładuj koperty zgodnie z poniższą ilustracją, przednią stroną (strona bez powierzchni klejonych) skierowaną w górę. Należy ładować po 50 kopert naraz.
Yougatanaga 3
Zamknij skrzydełko i załaduj koperty tak, aby zamknięte skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po stronie bardziej oddalonej od użytkownika.
Monarch, COM10 No. 10, DL, ISO-C5
Zamknij skrzydełko i załaduj koperty tak, aby zamknięte skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po stronie użytkownika.
Nagagata 3, Kakugata 2
Załaduj koperty tak, aby skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po lewej stronie.
WAŻNE
Koperty mogą nie być podawane prawidłowo, jeśli są załadowane pod kątem.
4
Zarejestruj typ koperty.
5
Wymień umieszczoną na szufladzie etykietę rozmiaru papieru na odpowiednią.

Ładowanie kopert na tacę wielofunkcyjną

Ładuj koperty zgodnie z poniższą ilustracją, przednią stroną (strona bez powierzchni klejonych) skierowaną w dół (zalecane).
Yougatanaga 3
Zamknij skrzydełko i załaduj koperty tak, aby zamknięte skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po stronie bardziej oddalonej od użytkownika.
Nagagata 3, Kakugata 2
Załaduj koperty tak, aby skrzydełko każdej z nich znajdowało się po prawej stronie.
Monarch, COM10 No. 10, DL, ISO-C5
Zamknij skrzydełko i załaduj koperty tak, aby zamknięte skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po lewej stronie.
Aby zmienić orientację kopert, załaduj je w sposób ukazany na poniższych ilustracjach.
Yougatanaga 3
Zamknij skrzydełko i załaduj koperty tak, aby zamknięte skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po lewej stronie.
Nagagata 3
Załaduj koperty tak, aby skrzydełko każdej z nich znajdowało się po stronie bardziej oddalonej od użytkownika.
Monarch, COM10 No. 10, DL, ISO-C5
Zamknij skrzydełko i załaduj koperty tak, aby zamknięte skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po stronie użytkownika.
Jednocześnie można załadować maksymalnie do 10 kopert. Jeżeli pomimo przygotowania zgodnie z wyżej opisanymi procedurami koperty nie są pobierane przez urządzenie prawidłowo, należy ładować je do tacy wielofunkcyjnej pojedynczo, a nie kilka na raz.
Nie drukować na tylnej stronie kopert (stronie ze sklejonymi częściami).
Podczas drukowania na kopertach usuwaj je z tacki wyprowadzającej po 10 na raz.
Podczas korzystania z kopert formatu Kakugata 2 umieszczaj je poziomo.
Jeżeli koperty staną się pomarszczone, załaduj je tak, aby dłuższa krawędź koperty była skierowana w stronę urządzenia.
7W6K-00U