Podstawowa metoda ładowania papieru

W niniejszej sekcji opisano metodę ładowania dość często używanego rodzaju papieru, takiego jak papier zwykły lub z makulatury. Powinno się w niej umieścić zwykle używany rodzaj papieru. Tacę wielofunkcyjną można wykorzystać, gdy tymczasowo stosuje się inny format lub rodzaj papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier.
W przypadku opcjonalnego modułu Cassette Feeding Unit-AM należy wykonać działania opisane w części dotyczącej ładowania papieru do szuflady na papier.
Jeżeli na opakowaniu papieru znajdują się informacje odnośnie strony przeznaczonej do drukowania, należy stosować się do tych zaleceń.
Papier może nachodzić na siebie podczas podawania lub może dojść do jego zacięcia — w zależności od powierzchni ciętej papieru. Zmiana orientacji papieru i ponowne jego załadowanie może zredukować ten efekt.
Jeśli wyczerpie się papier i drukowanie zostanie wstrzymane, należy włożyć następny stos papieru. Po włożeniu nowej ryzy papieru drukowanie zostanie wznowione.

Umieszczanie papieru w szufladzie na papier

Można załadować papier z zakładkami do szuflady papieru. (Ładowanie papieru z zakładkami)
1
Chwyć za uchwyt szuflady na papier i wysuwaj ją dopóki się nie zatrzyma.
2
Wyreguluj położenie prowadnic papieru.
Naciskając górną część lewej prowadnicy przesuń ją tak, aby znalazła się w jednej linii ze wskaźnikiem formatu zgodnym z formatem ładowanego papieru.
Naciskając górną część przedniej prowadnicy przesuń ją tak, aby znalazła się w jednej linii ze wskaźnikiem formatu zgodnym z formatem ładowanego papieru.
Prowadnice należy przesuwać do chwili, gdy zaskoczą na swoim miejscu. Jeśli lewa i przednia prowadnica nie zostaną prawidłowo wyregulowane, na panelu dotykowym nie pojawi się prawidłowy format papieru. Prawidłowe wyregulowanie prowadnic niezbędne jest również po to, by uniknąć blokowania się papieru, brudnych wydruków lub pobrudzenia wnętrza urządzenia.
Wskaźniki formatu papieru
Skróty na wskaźnikach formatu papieru w szufladzie oznaczają następujące formaty papieru:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
Należy pamiętać, że wskaźniki formatu papieru mogą zawierać formaty papieru, których urządzenie może nie obsługiwać. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych rozmiarów papieru, patrz Obsługiwane typy papieru.
3
Przygotuj papier.
Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.
Przekartkuj dobrze wszystkie cztery krawędzie ryzy papieru.
Upewnij się, że kartki nie przylegają do siebie ściśle.
4
Służy do ładowania papieru.
Upewnij się, czy ustawienie formatu papieru szuflady na papier jest zgodne z formatem ładowanego papieru.
Załaduj ryzę papieru stroną do zadrukowania skierowaną w górę i dociśnij ją do ścianki bocznej szuflady na papier.
Podczas ładowania papieru nie wolno przekraczać linii ograniczającej
Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza linię ograniczającą. Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
Papier (z wyłączeniem kopert):
Koperty:
Jeżeli wykorzystujesz papier z nadrukowanym logo upewnij się, że jest on prawidłowo zorientowany podczas ładowania go do źródła papieru. Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
Podczas umieszczania kopert zwróć uwagę na orientację i przygotowanie do procedury umieszczenia. Ładowanie kopert
Aby uzyskać więcej informacji na temat papieru, który może być ładowany, patrz Obsługiwane typy papieru.
5
Delikatnie wsuń szufladę na papier do urządzenia.
Zmiana rozmiaru i typu papieru
Jeśli do urządzenia zostanie załadowany inny rodzaj papieru, należy zmienić odpowiednie ustawienia. Jeśli nie zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie. Określanie formatu i typu papieru załadowanego do szuflady na papier
W przypadku zmieniania rozmiaru papieru wymień etykietę rozmiaru papieru na odpowiednią (Zakładanie właściwej etykiety rozmiaru papieru). Należy pamiętać, że etykiety formatu papieru mogą zawierać formaty papieru, których urządzenie może nie obsługiwać.

Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną

1
Otwórz tacę uniwersalną.
Ładując papier o dużym rozmiarze, należy wysunąć przedłużenie tacy.
2
Dostosuj prowadnice do formatu papieru.
3
Przygotuj papier.
Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.
Przekartkuj dobrze wszystkie cztery krawędzie ryzy papieru.
Upewnij się, że kartki nie przylegają do siebie ściśle.
W przypadku używania folii przezroczystych należy rozdzielić wszystkie używane arkusze.
4
Wsuwaj papier do tacy uniwersalnej, aż dalsze przesunięcie go nie będzie możliwe.
Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną w dół.
Ekran określania formatu i rodzaju papieru zostanie wyświetlony po zakończeniu wsuwania papieru.
Podczas ładowania papieru nie wolno przekraczać linii ograniczającej
Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (). Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
Jeżeli używane są koperty lub arkusze papieru z nadrukowanym logo, podczas ładowania ich do źródła papieru należy upewnić się, że ich orientacja jest prawidłowa.
Ładowanie kopert
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
Maksymalna liczba arkuszy, które można załadować, zależy od typu papieru. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Obsługiwane typy papieru.
Podczas ładowania papieru z zakładkami do tacy wielofunkcyjnej należy załadować go w odwrotnej kolejności, skierowany w dół tak, aby zakładki znalazły się po przeciwnej stronie niż kierunek podawania.


5
Sprawdź format i rodzaj papieru i naciśnij <OK>.
Jeżeli ładujesz papier o formacie dowolnym lub jeżeli wyświetlany format lub rodzaj papieru różni się od załadowanego papieru, patrz Określanie formatu i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną.
WSKAZÓWKI
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego papieru (2 strona dwustronnego arkusza)
Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które mogły pojawić się na zadrukowanym papierze i załadować papier do tacy wielofunkcyjnej umieszczając stronę przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół (już zadrukowana strona powinna być odwrócona w górę). Następnie, naciśnij <2-ga strona dwustr. ark.> na ekranie, aby wybrać rodzaj papieru.
Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
Ładowanie folii przezroczystych
Jeżeli podawanych jest wiele arkuszy lub papier blokuje się, należy ładować arkusze pojedynczo.
W przypadku pozostawienia załadowanych folii w szufladach na papier albo tacy wielofunkcyjnej mogą one ulec sklejeniu i spowodować pobranie przez urządzenie wielu arkuszy lub zacięcie. Po zakończeniu drukowania niewykorzystane folie należy przełożyć do opakowania. Należy unikać miejsc o wysokiej temperaturze lub dużej wilgotności.
7W6K-00S