Ustalenie formatu i typu papieru do użycia z tacą wielofunkcyjną

Jeżeli na tacę wielofunkcyjną ładowany jest zawsze papier tego samego formatu i typu, zalecane jest przypisanie na stałe ustawień formatu i typu do tacy wielofunkcyjnej. Jest to wygodne, gdyż pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć konfigurowania ustawień za każdym razem, gdy papier jest ładowany na tacę wielofunkcyjną.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij kolejno opcje <Właściwości>  <Ustawienia Papieru>  <Domyślne tacki wielofunkcyjnej>.
3
Naciśnij <Użyj ustawienia> <Zapisz>.
4
Wybierz format papieru.
Podczas rejestrowania papieru o standardowym formacie
Rejestrowanie papieru o niestandardowym formacie
Rejestrowanie kopert
5
Wybierz rodzaj papieru i naciśnij <OK>.
6
Naciśnij przycisk <OK>.
7
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
7W6K-013