Rejestrowanie papieru o formacie dowolnym (Niestandardowy format papieru)

Można zarejestrować maksymalnie pięć najczęściej wykorzystywanych formatów papieru. Zarejestrowane rozmiary papieru są wyświetlane na ekranie wyboru formatu papieru dla szuflady na papier i tacy wielofunkcyjnej (Określanie formatu i typu papieru załadowanego do szuflady na papier lub Określanie formatu i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną).
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij kolejno opcje <Właściwości>  <Ustawienia Papieru>  <Zapisz Niestandardowy Rozmiar.>.
3
Wybierz przycisk od <S1> do <S5> i naciśnij na <Zapisz/Edytuj>.
Naciskając przycisk <Zmiana nazwy>, można wprowadzić dla przycisku łatwą do zapamiętania nazwę.
4
Ustaw format papieru i naciśnij przycisk <OK>.
Określ długość boku <X> i boku <Y>. Naciśnij <X> albo <Y>, aby wprowadzić długość danego boku za pomocą klawiszy numerycznych.
Istnieje możliwość ustawienia wyświetlania długości w milimetrach lub calach. <Przełączanie wprowadzania milimetry/cale>
5
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
7W6K-014