Określanie formatu i typu papieru załadowanego do szuflady na papier

1
Załaduj papier do szuflady na papier. Podstawowa metoda ładowania papieru
2
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
3
Naciśnij kolejno opcje <Właściwości>  <Ustawienia Papieru>  <Ustawienia Papieru>.
4
Sprawdź wyświetlany rodzaj papieru.
Podczas ładowania papieru o standardowym formacie, format ten jest automatycznie wykrywany.
Źródła papieru symbolizują odpowiednio następujące ikony. Należy zwrócić uwagę, że oznaczenia źródeł papieru różnią się zależnie od zainstalowanych opcji.
: Szuflada na papier 1
: Szuflada na papier 2
: Szuflada na papier 3
: Szuflada na papier 4
Jeżeli wyświetlony format papieru różni się od załadowanego formatu papieru, papier mógł nie zostać włożony poprawnie. Załadować papier ponownie.
Nawet jeśli papier jest załadowany prawidłowo, niektóre małe standardowe rozmiary mogą nie zostać wykryte poprawnie. W takim przypadku naciśnij opcję <Nierozpoznany rozm. standard.> i wybierz rozmiar papieru. Formaty papieru wykrywane automatycznie
Jeżeli pozycja <Niest.> jest wyświetlana nawet po załadowaniu papieru o standardowym formacie, wybierz po kolei opcje <Niestandar. rozmiar>  <Anuluj Ustawienia>. Zostanie wyświetlony prawidłowy format.
Ładowanie papieru o niestandardowym formacie
Ładowanie kopert
W przypadku ładowania papieru standardowego formatu, który nie może zostać wykryty automatycznie
5
Wybierz źródło papieru, w którym znajduje się papier i naciśnij <Ustaw>.
6
Wybierz rodzaj papieru i naciśnij <OK>.
Jeżeli rodzaj załadowanego papieru nie jest wyświetlany, naciśnij na <Ustaw. szczeg.>, aby wybrać go z listy.
Jeśli rodzaju załadowanego papieru nie ma na liście na ekranie szczegółowych ustawień, można go zarejestrować na liście rodzajów papieru. Ustawienia zarządzania typem papieru
7
Naciśnij przycisk <OK>.
8
Wymień umieszczoną na szufladzie etykietę rozmiaru papieru na odpowiednią. Zakładanie właściwej etykiety rozmiaru papieru
7W6K-010