Pozycje wyświetlane na ekranie <Strona główna>

W tym rozdziale opisano pozycje wyświetlane na ekranie <Strona główna>.

Przyciski funkcji

Umożliwiają otwarcie ekranu podstawowych funkcji, takiego jak „Kopia” czy „Skanuj i wyślij”.
Jeżeli często używane ustawienia czy odbiorców zarejestrowano pod przyciskiem <Osobiste>/<Współdzielone>, zostaną dodane w postaci przycisków.
W przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku wyświetlane są związane z nim ustawienia.

Skróty

Można również utworzyć skróty do często wykorzystywanych przycisków funkcji. Tworzenie skrótu dla najczęściej wykorzystywanych funkcji

<Menu>

Za pomocą tego przycisku można dostosować ekran <Strona główna> i zarządzać nim. Menu można wyświetlić także poprzez naciśnięcie i przytrzymanie tła.
Możliwości dostosowania ekranu <Strona główna> obejmują zmianę tła i rozmiaru przycisków. Z kolei ustawienia zarządzania pozwalają wyświetlić/ukryć oś czasu itp. Dostosowanie ekranu <Strona główna>
Ekran <Menu> można wyświetlić także poprzez naciśnięcie i przytrzymanie tła ekranu <Strona główna>.

<Oszczędzanie energii>

Naciśnięcie tego przycisku wprowadza urządzenie w stan uśpienia. Przechodzenie w tryb uśpienia

<Zaloguj się>/<Wyloguj się>

Za pomocą tego przycisku można się zalogować albo wylogować. Logowanie do urządzenia

<Strona główna>

Naciskając ten przycisk, można wyświetlić ekran <Strona główna>.

<Oś czasu>

Możesz wyświetlić historię ustawień i uwagi dotyczące niektórych funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Specyfikacje dotyczące wyświetlania osi czasu.

<Zatrzymaj>

Naciśnij, aby zatrzymać wysyłanie albo drukowanie zadania. Anulowanie zadań wysyłania/drukowania

Informacje o liczniku/urządzeniu

Naciśnij, aby wyświetlić na ekranie dotykowym całkowitą ilość stron wykorzystanych do kopiowania lub drukowania. Za pomocą tego przycisku można również sprawdzić numer seryjny i adres IP urządzenia, a także informacje o produktach opcjonalnych przechowywane na urządzeniu. Możesz również użyć tego elementu, aby sprawdzić informacje o wersji układu zabezpieczeń dotyczącego szyfrowania danych na nośniku pamięci. Sprawdzenie liczby stron do skopiowania/wydrukowania/przefaksowania/zeskanowania

<Ustawienia/Rejestracja>

Jego naciśnięcie umożliwia rozpoczęcie konfiguracji wielu ustawień urządzenia, takich jak <Właściwości> lub <Ustaw Odbiorcę>. Ustawienia/Rejestracja

Obszar wyświetlania przycisków

W zależności od trybu i stanie eksploatacji urządzenia, pojawią się następujące trzy rodzaje przycisków, ułożone od lewej do prawej. Zwróć uwagę, że wyświetlone przyciski różnią się w zależności od modelu i zainstalowanych opcjach.
Przycisk usuwania pamięci USB
: Ekran potwierdzenia usunięcia nośnika pamięci
Przycisk procedury odzyskiwania / wymiany / uzupełniania materiałów eksploatacyjnych
: Ekran procedury usuwania zacięcia papieru
: Ekran procedury usuwania blokady zszywek albo ekran procedury wymiany zasobnika zszywek
: Ekran procedury wymiany zasobnika z tonerem
: Ekran procedury wymiany pojemnika na zużyty toner
: Ekran procedury usuwania zużytych zszywek / odpadków z dziurkowania / odpadków z przycinania
: Ekran procedury wymiany części zamiennej
Przycisk <Przełączanie Języka/Klawiatury>
: Wyświetlanie ekranu przełączania języka/klawiatury

Obszar wyświetlania statusu

Status urządzenia, działające procesy, błędy itp. są wyświetlane w formie komunikatów i ikon. Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu

<Monitor stanu>

Umożliwia sprawdzenie statusu drukowania, statusu wysyłania/odbioru faksu, historię użycia itp. Ponadto pozwala skontrolować ilość pozostałego papieru i tonera, status błędu itp. Korzystanie z ekranu dotykowego

Przyciski numeryczne ([0] do [9], [*], [#])

Przyciski te służą do wprowadzania wartości numerycznych oraz znaków * i #. Wprowadzanie znaków

<Reset>

Naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie zmian dokonanych w ustawieniach i przywrócenie ich wcześniejszej konfiguracji.

<Start>

Naciśnij, aby rozpocząć kopiowanie albo skanowanie oryginałów. Możesz dostosować długość przytrzymania wymagany do rozpoczęcia przetwarzania startowego. <Opóźnie. rozpoznania dotknięcia przycisku uruchamia.>

<C>

Klawiszem tym usuwa się niepoprawnie wprowadzone wartości lub znaki.
Pozycje  do są wyświetlane na innych ekranach niż <Strona główna>.

Modele z pionowym panelem sterowania

Przyciski funkcji

Przyciski te umożliwiają otwieranie ekranów podstawowych funkcji, takich jak „Kopia” i „Skanuj i wyślij”.
Jeżeli często używane ustawienia czy odbiorców zarejestrowano pod przyciskiem <Osobiste>/<Współdzielone>, zostaną dodane w postaci przycisków.
W przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku wyświetlane są związane z nim ustawienia.

Skróty

Można również utworzyć skróty do często wykorzystywanych przycisków funkcji. Tworzenie skrótu dla najczęściej wykorzystywanych funkcji
Na ekranie <Strona główna> skróty nie pojawią się, jeśli wyświetlana jest <Oś czasu>.

<Menu>

Za pomocą tego przycisku można dostosować ekran <Strona główna> i zarządzać nim. Menu można wyświetlić także poprzez naciśnięcie i przytrzymanie tła.
Możliwości dostosowania ekranu <Strona główna> obejmują zmianę tła i rozmiaru przycisków. Z kolei ustawienia zarządzania pozwalają wyświetlić/ukryć oś czasu itp. Dostosowanie ekranu <Strona główna>
Ekran <Menu> można wyświetlić także poprzez naciśnięcie i przytrzymanie tła ekranu <Strona główna>.

<Zaloguj się>/<Wyloguj się>

Za pomocą tego przycisku można się zalogować albo wylogować. Logowanie do urządzenia

Obszar wyświetlania przycisków

W zależności od trybu i stanie eksploatacji urządzenia, pojawią się następujące trzy rodzaje przycisków, ułożone od lewej do prawej. Zwróć uwagę, że wyświetlone przyciski różnią się w zależności od modelu i zainstalowanych opcjach.
Przycisk usuwania pamięci USB
: Ekran potwierdzenia usunięcia nośnika pamięci
Przycisk procedury odzyskiwania / wymiany / uzupełniania materiałów eksploatacyjnych
: Ekran procedury usuwania zacięcia papieru
: Ekran procedury usuwania blokady zszywek albo ekran procedury wymiany zasobnika zszywek
: Ekran procedury wymiany zasobnika z tonerem
: Ekran procedury wymiany pojemnika na zużyty toner
: Ekran procedury usuwania zużytych zszywek / odpadków z dziurkowania / odpadków z przycinania
: Ekran procedury wymiany części zamiennej
Przycisk <Przełączanie Języka/Klawiatury>
: Wyświetlanie ekranu przełączania języka/klawiatury

Obszar wyświetlania statusu

Status urządzenia, działające procesy, błędy itp. są wyświetlane w formie komunikatów i ikon. Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu

<Oś czasu>

Możesz wyświetlić historię ustawień i uwagi dotyczące niektórych funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Specyfikacje dotyczące wyświetlania osi czasu.
7W6K-058