<Akcja Regulacji>

Określ ustawienia dla regulacji działania urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko wtedy, gdy opcja ta jest zainstalowana.

<Repozycjonowanie zszywek głow. zszywają.> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Dostarcza kartki papieru do zespołu głowicy zszywającej i zszywa je kilkukrotnie, a także wykonuje procedurę repozycjonowania zszywek głowicy zszywającej. Wspomniana procedura jest wykonywana jeżeli po wyeliminowaniu zacięcia papieru albo wymianie zasobnika na zszywki nie została jeszcze wykonana żadna operacja zszywania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Repozycjonowanie zszywek głow. zszywają.>
<Start>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Przed rozpoczęciem zmiany pozycji zszywania zeszytowego należy upewnić się, czy z tacki na broszury wyjęte zostały wszystkie broszury.
Wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700
Upewnij się, że usunięto cały papier wykorzystany do regulacji.
Wyłącznie Seria 6000
Podczas repozycjonowania zszywacza zeszytowego, zawsze korzystaj ze zwykłego papieru.
Papier wymagany do wykonania tej operacji jest automatycznie podawany przez urządzenie do zespołu głowicy zszywającej.
Można używać formatów 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR lub niestandardowych formatów papieru odpowiadających tym formatom. (Stwórz źródło papieru, dla którego zarejestrowane folie są niedostępne.)

<Zmień Pozycję Zaginania/Zszywania> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Jeżeli zauważysz, że pozycja zszywania zeszytowego nie znajduje się dokładnie na środku broszury, możesz wprowadzić precyzyjne regulacje pozycji zszywania zeszytowego, aby zredukować ten błąd. Jednoczesna regulacja pozycji składania papieru i pozycji zszywania zeszytowego. Regulacja pozycji zszywania zeszytowego
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmień Pozycję Zaginania/Zszywania>
-2,00 mm do 0,00 mm do +2,00 mm (w przyrostach co 0,25 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Regulacja Pozycji Zaginania i Zszywania> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Jeżeli zauważysz, że papier nie jest składany dokładnie na środku broszury, możesz wprowadzić precyzyjne regulacje pozycji składania, aby zredukować ten błąd. Tryb ten umożliwia regulację pozycji składania bez zmiany pozycji zszywania. Regulacja pozycji składania przy zszywaniu zeszytowym
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Regulacja Pozycji Zaginania i Zszywania>
-2,00 mm do 0,00 mm do +2,00 mm (w przyrostach co 0,25 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

Wyłącznie <Regulacja Odległ. dla Podwójnego Zszywania> (Seria 8700) *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Możesz wyregulować szerokość podwójnego zszywania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Regulacja Odległ. dla Podwójnego Zszywania>
Jeżeli zamocowano Staple Finisher-X / Booklet Finisher-X:
<120 mm>, <145 mm>
Jeżeli zamocowano Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO:
120 mm do 150 mm (w 1 mm przyrostach)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Jeżeli szerokość papieru nie przekracza 257 mm, szerokość zszywania podwójnego jest stała <120 mm>.
Jeżeli dołączono Staple Finisher-W PRO albo Booklet Finisher-W PRO: dostępne wyłącznie, gdy nie jest włączony Tryb przesunięcia. Tryb jest ustawiony na <120 mm> podczas używania z Trybem przesunięcia.
Jeżeli dołączono Staple Finisher-X albo Booklet Finisher-X: produktywność tego urządzenia może nieznacznie spaść, jeśli ten tryb ustawiono na <120 mm>.

<Tryb przeł. dziurkacza urz. wykańczającego> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Można ustawić priorytet dla szybkości albo dokładności dziurkowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb przeł. dziurkacza urz. wykańczającego>
<Priorytet szybkości>, <Priorytet Precyzji>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
-

Wyłącznie <Pirorytet prędk./prec. dla podwój. zszyw.> (Seria 8700) *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Można ustawić priorytet dla szybkości albo dokładności zszywania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Pirorytet prędk./prec. dla podwój. zszyw.>
<Priorytet szybkości>, <Priorytet Precyzji>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Ten tryb jest dostępny wyłącznie, wraz z poniższym rodzajem papieru:
Format papieru: Szerokość dla kierunku podawania wynosi 215,9 mm lub mniej
Typ papieru: Zwykły, Gruby 1, Kolorowy, Wstępnie dziurkowany
Gramatura papieru: 64 g/m2 do 128 g/m2
Jeżeli wybierzesz <Priorytet szybkości>, wyprowadzany papier zszyty może nie być wyrównany z powodu temperatury, wilgotności lub charakterystyki danego rodzaju papieru.

Wyłącznie <Regulacja Szerokości Obcinania> (Seria 8700) *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Możesz wyregulować szerokość trymowania wydruków zszywanych zeszytowo w przyrostach 0,1 mm. Regulacja szerokości dla okrawania (wyłącznie Seria 8700)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Regulacja Szerokości Obcinania>
Jeżeli podłączono Inner Booklet Trimmer-A do Booklet Finisher-X:
2,0 mm do 20,0 mm (w 0,1 mm przyrostach)
Jeżeli podłączono Booklet Trimmer-F do Booklet Finisher-W PRO:
2,0 mm do 28,0 mm (w 0,1 mm przyrostach)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Regulacja pozycji zaginania> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Możesz wyregulować pozycję składania papieru. Regulacja pozycji składania papieru
Wyłącznie Seria 8700 (bez modułu składania papieru) / Seria 6700 (bez modułu składania papieru) / Seria 6000 / Seria 4700
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Regulacja pozycji zaginania>
-2,00 mm do 0,00 mm do +2,00 mm (w przyrostach co 0,25 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Wyłącznie Seria 8700 (z modułem składania papieru) / Seria 6700 (z modułem składania papieru)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Regulacja pozycji zaginania>
<Regulacja Pozycji Zaginania na Z>
-2,0 mm do 0,0 mm do +1,5 mm (w przyrostach co 0,5 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Wyreguluj Pozycję Zaginania na C>
(Wyłącznie Seria 8700)
-7,0 mm do -1,0 mm do +5,0 mm (w przyrostach co 0,5 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Wyreguluj Pozycję Zaginania na C>
(Wyłącznie Seria 6700)
<A>:
0,0 mm do 6,0 mm (w przyrostach co 0,5 mm)
<B>:
0,0 mm do 6,0 mm (w przyrostach co 0,5 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Regulacja Pozycji Zaginania na Z w Harmonię>
(Wyłącznie Seria 8700)
-7,0 mm do -1,0 mm do +5,0 mm (w przyrostach co 0,5 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Reg. Pozycji Podwójnego Równoległ. Zagin.>
(Wyłącznie Seria 8700)
<A>:
-2,0 mm do -1,0 mm do +5,0 mm (w przyrostach co 0,5 mm)
<B>:
0,0 mm do 1,0 mm do +5,0 mm (w przyrostach co 0,5 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Regulacja Pozycji Zaginania na Pół>
(Wyłącznie Seria 8700)
-2,0 mm do 0,0 mm do +2,0 mm (w przyrostach co 0,5 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Regulacja pozycji zaginania>
(Wyłącznie Seria 8700)
Jeżeli zamocowano Booklet Finisher-W PRO:
-8,50 mm do 0,00 mm do +8,50 mm (w 0,25 mm przyrostach)
Jeżeli zamocowano Booklet Finisher-X:
-2,00 mm do 0,00 mm do +2,00 mm (w 0,25 mm przyrostach)
Jeżeli zamocowano Booklet Finisher-AC:
-2,00 mm do 0,00 mm do +2,00 mm (w 0,25 mm przyrostach)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Regulacja pozycji zaginania>
(Wyłącznie Seria 6700)
 -2,00 mm do 0,00 mm do +2,00 mm (w przyrostach co 0,25 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

Wyłącznie <Regulacja położenia podczas zszywania> (Seria 8700) *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Kopiowany lub drukowany papier może się nieco skurczyć z powodu temperatury, wilgotności lub właściwości rodzaju papieru. W takim przypadku tryb umożliwia ułożenie kopii lub wydruków dzięki prowadnicy wyrównującej znajdującej się wewnątrz modułu wykańczania, przed jego zszyciem.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Regulacja położenia podczas zszywania>
-3,0 mm do 0,0 mm do +3,0 mm (w przyrostach co 0,1 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli prowadnica znajduje się zbyt blisko papieru, może nastąpić jego zablokowanie lub marszczenie. Następnie należy przeprowadzić dokładną regulację pozycji prowadnicy.

Wyłącznie <Urządz. wykańcz. Tacka A regulacja położenia> (Seria 8700) *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Możesz wyregulować położenie papieru podczas wyprowadzania na tacę A lub B modułu wykańczania. Regulacja wyrównania papieru (wyłącznie Seria 8700)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Urządz. wykańcz. Tacka A regulacja położenia>
-3,0 mm do 0,0 mm do +3,0 mm (w przyrostach co 0,1 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
Nie można wyrównywać papieru w następujących sytuacjach:
gdy używany jest papier o rozmiarze mniejszym niż A5R
gdy używane są różne formaty papieru na raz
Jeżeli dla <Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)> ustawisz <Włącz>, można wyrównać wyprowadzany papier zgodnie z szerokością.
Można przełączać się pomiędzy dodatnimi i ujemnymi wartościami, naciskając <±>.

Wyłącznie <Urządz. wykańcz. Tacka B regulacja położenia> (Seria 8700) *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Możesz wyregulować położenie papieru podczas wyprowadzania na tacę B modułu wykańczania. Regulacja wyrównania papieru (wyłącznie Seria 8700)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Urządz. wykańcz. Tacka B regulacja położenia>
-3,0 mm do 0,0 mm do +3,0 mm (w przyrostach co 0,1 mm)
Tak
Tak
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
Nie można wyrównywać papieru w następujących sytuacjach:
gdy używany jest papier o rozmiarze mniejszym niż A5R
gdy używane są różne formaty papieru na raz
Jeżeli dla <Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)> ustawisz <Włącz>, można wyrównać wyprowadzany papier zgodnie z szerokością.
Można przełączać się pomiędzy dodatnimi i ujemnymi wartościami, naciskając <±>.

Wyłącznie <Ust. priorytetu urządze. wykańcza. (Gruby 5, 6)> (Seria 8700) *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Możesz nadać priorytet wydajności lub wyrównaniu wyprowadzanego papieru podczas wykorzystywania <Gruby 5> lub <Gruby 6>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ust. priorytetu urządze. wykańcza. (Gruby 5, 6)>
<Priorytet dla Wydajności>, <Priorytet Wyrównywania>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

Wyłącznie <Ust. Priorytetu Urządzenia Wykańcz. (Cienki)> (Seria 8700) *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Możesz nadać priorytet wydajności lub wyrównaniu wyprowadzanego papieru podczas wykorzystywania cienkiego papieru.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ust. Priorytetu Urządzenia Wykańcz. (Cienki)>
<Priorytet dla Wydajności>, <Priorytet Wyrównywania>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Priorytet Wyrównywania> jest dostępne tylko podczas wyprowadzania do tacy B modułu wykańczania.

<Czas do rozpoczęcia zszywania w trybie zszywacza> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
W przypadku korzystania ze zszywania ręcznego możesz ustawić czas wykonywania zszywania po włożeniu papieru.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas do rozpoczęcia zszywania w trybie zszywacza>
1 do 3 do 5 sekund
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Opóźnie. rozpoznania dotknięcia przycisku uruchamia.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>
Dopasuj długość dotknięcia, aby rozpocząć proces uruchamiania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Opóźnie. rozpoznania dotknięcia przycisku uruchamia.>
-1 do 0 do +7
Nie
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Ustawienie to jest niedostępne w przypadku modeli z pionowym panelem sterowania.
7W6K-0LK