Pozycje wyświetlane na osi czasu

Pozycje wyświetlane na osi czasu różnią się w zależności od funkcji. Pozycje dla każdej z funkcji zostały opisane poniżej.

Kopia

 Wielkość zmniejszenia/powiększenia

 Źródło papieru

 Liczba kopii

 Zszywanie (puste, jeżeli nie skonfigurowano)

 N na 1 (puste, jeżeli nie skonfigurowano)

 Drukowanie dwustronne / broszura

 Tryb koloru

Ikony ustawienia drukowania dwustronnego / broszury mają następujące znaczenie.
Nie ustawiono
Jednostronnie na dwustronnie
Dwustronnie na jednostronnie
Dwustronnie na dwustronnie
Sąsiadujące strony na dwustronnie
Skonfigurowano broszurę (Skanowanie broszury / Nie skanuj broszury)
Skonfigurowano broszurę (Skanowanie broszury / Nie skanuj broszury) i dwustronny oryginał

Faks

 Odbiorca

 Liczba odbiorców rozsyłania

 Oryginały o zróżnicowanym rozmiarze (puste, jeżeli nie skonfigurowano)

 Drukowanie dwustronne (puste, jeżeli nie skonfigurowano)

 Rozdzielczość

 Rozmiar skanu

 Typ odbiorcy

Ikony ustawienia drukowania dwustronnego mają następujące znaczenie.
Format książki
Format kalendarza

Skanuj i wyślij

 Liczba odbiorców rozsyłania

 Pierwszy odbiorca

 Format pliku

 Drukowanie dwustronne (puste, jeżeli nie skonfigurowano)

 Rozdzielczość

 Rozmiar skanu

 Typ pierwszego odbiorcy

Ikony ustawienia drukowania dwustronnego mają następujące znaczenie.
Format książki
Format kalendarza

Skanuj i zapisz (Skrzynka pocztowa)

 Numer/nazwa skrzynki pocztowej

 Ustawienie N na 1

 Drukowanie dwustronne (puste, jeżeli nie skonfigurowano)

 Wielkość zmniejszenia/powiększenia

 Rozmiar skanu

 Ikona skrzynki pocztowej (stała)

Ikony ustawienia drukowania dwustronnego mają następujące znaczenie.
Format książki
Format kalendarza

Skanuj i zapisz (Zaawansowana przestrzeń/Sieć)

 Nazwa folderu

 Format pliku

 Drukowanie dwustronne (puste, jeżeli nie skonfigurowano)

 Rozdzielczość

 Rozmiar skanu

 Ikona skrzynki pocztowej

Ikony ustawienia drukowania dwustronnego mają następujące znaczenie.
Format książki
Format kalendarza

Dos. do zapisa. plików (Skrzynka pocztowa/Zaawansowana przestrzeń/Sieć)

 Nazwa pliku

 Informacje o skrzynce pocztowej

Gdy wybrano wiele plików, wyświetlana jest nazwa pierwszego wybranego pliku.

Drukuj

 Liczba zadań oczekujących na wydruk

 Nazwa zadania

Wśród zadań oczekujących na wydruk, nazwa zadania otrzymanego jako ostatnie jest wyświetlana jako nazwa zadania.
7W6K-05A