Wykańczanie z wykorzystaniem zszywacza

Można bindować poszczególne kopie za pomocą zszywacza po drukowaniu z układaniem lub grupowaniem.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij przycisk <Wykańczanie>.
5
Naciśnij <Zszywanie + układanie> lub <Zszywanie + grupowanie>  <Dalej>.
<Zszywanie> wyświetla się tylko wtedy, kiedy drukujesz plik PDF z <Dostęp do zapisanych plików>.
6
Wybierz sposób zszywania.
Aby zszywać w jednym miejscu (w rogu strony), wybierz <Róg> dla lokalizacji zszywania.
Aby zszywać w dwóch miejscach (z boku strony), wybierz <Podwójnie> dla lokalizacji zszywania.
Aby zszywać w miejscach składania papieru na pół, wybierz <Zszywanie na Środku>. W zależności od modelu i zainstalowanych opcji, można dołączyć okładkę lub zmienić miejsce składania. Podczas trymowania krawędzi wyprowadzonych arkuszy, można wyregulować pozycję trymowania.
W zależności od opcji, można bindować papier poprzez jego obciskanie, bez konieczności stosowania zszywek. Wybierz <Bez zszywek> i określ pozycję bindowania. Ta opcja jest wygodna, jeżeli chcesz zaoszczędzić zszywki albo tymczasowo zbindować papier, ponieważ kartki można od siebie łatwo oddzielić poprzez potarcie pofałdowanego obszaru.
7
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
8
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
W zależności od wybranej funkcji wykańczania, może być wymagana instalacja wyposażenia opcjonalnego. Wyposażenie opcjonalne
W zależności od rodzaju papieru, nie można korzystać z funkcji wykańczania. Specyfikacja sprzętowa
Można określić procedurę do wykonania w sytuacji, gdy jest zbyt wiele arkuszy do zszycia na raz. <Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia>
Tryb <Zszywanie na Środku> może być ustawiony, tylko jeśli ustawiono 2-stronne kopiowanie.
Konfigurując ustawienia w <Dostęp do zapisanych plików>
Funkcja wykańczania może zostać użyta, tylko jeśli drukujesz plik PDF/XPS lub plik zapisany Skrzynce pocztowej.
7W6K-076