Kopiowanie oryginału składającego się z dwóch stron jako dwóch oddzielnych stron

Możesz kopiować oryginały ze stronami widzącymi, takie jak książki czy magazyny, w formie pojedynczych stron, dzieląc je na strony lewe i prawe. Możesz tworzyć również 2-stronne kopie dzięki kopiowaniu prawej strony na przedniej stronie i lewej strony na tylnej stronie arkusza.
W przypadku skanowania stron widzących książki albo zbindowanego oryginału umieść oryginał na szklanej płycie. Oryginał musi być skierowany w dół tak, aby wyrównać jego róg z lewym górnym rogiem szklanej płyty (patrz poniżej).

Kopiowanie oryginału ze stronami widzącymi jako dwóch arkuszy papieru

1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij <Książka 2 Strony>.
5
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
6
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.

Kopiowanie oryginału ze stronami widzącymi na obu stronach jednego arkusza papieru

1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania.
4
Naciśnij na <Dwustronny>  <Książka dwustronna>.
5
Sprawdź i zmień ustawienie zgodnie z rodzajem oryginału.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia, naciśnij na <Ustaw Szczegóły>.
<Książka dwustronny format>
Jeżeli wybierzesz <Lewo/Pra. Dwustronna>, lewa i prawa strona oryginału (strony widzące) zostaną skopiowane osobno na obu stronach jednego arkusza papieru.
Jeżeli wybierzesz <Przód/Tył Dwustronna>, przednia i tylna strona jednego arkusza stron widzących zostaną skopiowane na obu stronach jednego arkusza papieru.
6
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
7
Naciśnij  (Start).
Rozpoczyna się skanowanie.
Aby rozpocząć skanowanie kolejnej strony, umieść oryginał i naciśnij przycisk  (Start). Po zakończeniu skanowania wszystkich oryginałów przejdź do punktu 7.
8
Naciśnij przycisk <Rozp. kopiowanie>.
Rozpocznie się kopiowanie.
7W6K-06Y