Ograniczanie działań związanych z kopiowaniem

Możesz wyeliminować potrzebę każdorazowego konfigurowania tych samych ustawień podczas kopiowania poprzez przywołanie poprzednio używanych ustawień. Dodatkowo, przełączenie ekranu z podstawowych funkcji kopiowania (Ekran podstawowych funkcji kopiowania) na Ekran ekspresowego kopiowania umożliwia szybszą zmianę ustawień.
7W6K-087