Przywoływanie poprzednio wykorzystywanych ustawień kopiowania (Poprzednie ustawienia)

Można przywołać ostatnio wykorzystywane ustawienia kopiowania. Szczegóły dla przywołanych ustawień można zmienić przed rozpoczęciem kopiowania.
Trzy ostatnie zachowane w pamięci ustawienia nie są kasowane nawet po wyłączeniu głównego zasilania.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Poprzednie Ustawienia> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Wybierz ustawienie do przywołania i naciśnij na <OK>.
Jeżeli wykorzystane jest zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym, urządzenie przywołuje ustawienia określone w przeszłości przez użytkownika, który loguje się do urządzenia.
5
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Ustawienie łączenia bloków zadania*1
Nie można przywrócić poprzednich zadań.
Ustawienia kopiowania kaskadowego*2 (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)
Ustawienia kopiowania kaskadowego zapisane w <Poprzednie Ustawienia> lub <Ustawienia ulubione> zostają zmienione na ustawienia kopiowania lokalnego, jeżeli urządzenie lub drukarka kopiowania kaskadowego zostanie zresetowana. Jeżeli chcesz przywołać <Poprzednie Ustawienia> lub <Ustawienia ulubione> i przeprowadzić kopiowanie kaskadowe, włącz zasilanie główne urządzenia i zaktualizuj informacje dla drukarki kopiowania kaskadowego po upływie czasu określonego w <Czas oczekiwania na połą. przy uruchomieniu>. <Czas Wygasł dla Połączenia Kopii Kaskadowej> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)
7W6K-088