Szybka zmiana ustawień (Ekran ekspresowego kopiowania)

Zmiana ekranu z podstawowych funkcji kopiowania z Ekran standardowego kopiowania na Ekran ekspresowego kopiowania umożliwia szybszą zmianę ustawień powiązanych z podstawowymi funkcjami kopiowania (Podstawowe działania związane z kopiowaniem). Przykładowo aby skopiować obie strony oryginału za pomocą Ekranu standardowego kopiowania, należy nacisnąć przycisk <Dwustronny>, a następnie przycisk <Jednostronny Dwustronny> lub <Dwustronny Dwustronny>. Na Ekranie ekspresowego kopiowania możesz wybrać bezpośrednio <Jednostronny Dwustronny> lub <Dwustronny Dwustronny>, co umożliwia szybsze wprowadzenie żądanych ustawień.
Ekran standardowego kopiowania
Ekran ekspresowego kopiowania

Przełączanie do Ekranu ekspresowego kopiowania

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Ustawienia wyświetlacza>  <Ustawianie Wyświetl. dla Ekranu Kopiow.>  <Ekspresowe Kopiowanie>  <OK>  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja) <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>

Ekran ekspresowego kopiowania

Aktualny status ustawień głównych i przyciski ustawień

Wyświetla status ustawień, takich jak proporcja kopiowania, format papieru, liczba kopii itd. Aby kopiować prawidłowo należy te ustawienia potwierdzić. Aby zmienić ustawienia, należy nacisnąć na przycisk znajdujący się pod wyświetlaną sekcją. Podstawowe działania związane z kopiowaniem

Naciśnij tę ikonę, aby zarejestrować aktualne ustawienia w <Ustawienia ulubione> funkcji , lub zmienić przyciski wyświetlane w .
Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
Dostosowywanie ekranu Podstawowych funkcji do własnych potrzeb

Liczba kopii

Wyświetla liczbę kopii. Wprowadź za pomocą klawiatury numerycznej.

<Opcje>

Wyświetla funkcje ustawień, takie jak <Broszura> lub <Numerowanie Stron>, które nie są wyświetlane w  lub .

<Przerywanie>

Można również przerwać oczekujące zadania kopiowania i natychmiast wykonać własną kopię. Kopiowanie natychmiastowe dzięki przerwaniu innych zadań

<Próbna Kopia>

W zależności od liczby kopii i ustawień, ten przycisk jest wyświetlany. Możesz wykonać próbny wydruk, aby sprawdzić wyniki przed wykonaniem dużej ilości kopii. Sprawdzanie wyników kopiowania

Przyciski ustawień funkcji

Wyświetla najczęściej wykorzystywane przyciski z poziomu <Opcje>. Status ustawień jest wyświetlany na przyciskach. Możesz zmienić aktualnie wyświetlane przyciski na przyciski ustawień innych funkcji za pomocą ikony w .

<Poprzednie Ustawienia>

Ustawienie można wybrać spośród trzech ostatnio wprowadzonych ustawień. Przywoływanie poprzednio wykorzystywanych ustawień kopiowania (Poprzednie ustawienia)

<Ustawienia ulubione>

Zarejestruj wcześniej często wykorzystywane ustawienia kopiowania, aby je szybko przywołać w razie konieczności. Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
7W6K-089