Powiększenie obrazu w celu wykonania plakatu (wyłącznie Seria 6000)

Możesz powiększyć obraz, skopiować go na kilku arkuszach papieru, a następnie utworzyć duży plakat poprzez ich połączenie. Istnieją dwie metody kopiowania na wielu arkuszach papieru — określenie wyłącznie współczynnika kopiowania oraz określenie liczby arkuszy papieru, które mają zostać użyte.
Jednocześnie można skopiować maksymalnie jeden zestaw.
Połóż oryginał na szklanej płycie roboczej. Trybu Plakat nie można używać, kiedy oryginał jest włożony do podajnika.
Nie możesz stworzyć plakatu korzystając z następującego rodzaju papieru:
Niestandardowy format papieru
Koperty
Folii
Papier z zakładkami
(Aby uzyskać więcej informacji na temat papieru obsługiwanego przez urządzenie, patrz Obsługiwane typy papieru.)
Współczynnik kopiowania i ustawienia papieru
Poniższa tabela wskazuje szacunkowy format papieru i proporcje kopiowania dla plakatów o różnych rozmiarach, a także optymalny format papieru i liczba arkuszy, jakie należy użyć. Podczas wprowadzania proporcji kopiowania, określania formatu papieru i liczby arkuszy, skorzystaj z tabeli.
Rozmiar plakatu
Rozmiar oryginału
i współczynnik kopiowania
Optymalny rozmiar papieru
i liczba arkuszy
A3
A4
A0 poziomo
282 %
A3 / 9 arkusze
A1 pionowo
282 %
A3 / 6 arkusze
Portret A2
200 %
A3 / 3 arkusze
Możesz utworzyć plakat, wykorzystując oryginalny rozmiar i współczynnik kopiowania nie wymieniony w powyższej tabeli, przy czym maksymalny rozmiar oryginału to wtedy A3, a największy dostępny współczynnik kopiowania to 400%.
Z uwagi na fakt, że plakat jest drukowany po podzieleniu na optymalną liczbę arkuszy, wydrukowana może zostać mniejsza liczba arkuszy niż została zdefiniowana.
Po połączeniu skopiowanych arkuszy rozmiar plakatu będzie nieznacznie mniejszy niż wartość wymieniona w tabeli.
WSKAZÓWKI
Łączenie skopiowanych arkuszy
Na skopiowanych arkuszach znajdują się obszary, w których obrazy pokrywają się ( i ), co widać na poniższej ilustracji. Przy łączeniu arkuszy należy przyciąć te obszary do odpowiedniej szerokości i skleić.
Szerokość pokrywających się obszarów obrazu uzależniona jest od wartości współczynnika kopiowania i rozmiaru papieru.

Definiowanie współczynnika kopiowania

Określ współczynnik powiększenia obrazu tak, aby można było wykonać plakat. Optymalny rozmiar papieru i liczba arkuszy są automatycznie wybierane na podstawie rozmiaru oryginału i wartości współczynnika kopiowania.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij przycisk <Współczynnik kopiowania>.
4
Naciśnij przycisk <Plakat>.
5
Naciśnij <Współczynnik kopiowania> <Dalej>.
6
Określ współczynnik kopiowania i naciśnij przycisk <OK>.
Wprowadź wartość współczynnika kopiowania za pomocą przycisków ekranowych albo klawiszy numerycznych.
7
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.

Definiowanie rozmiaru i liczby arkuszy używanego papieru

Jeżeli zamierzasz utworzyć plakat na podstawie wyboru papieru, ponieważ chcesz użyć papieru znajdującego się na tacy wielofunkcyjnej albo w urządzeniu znajduje się tylko papier o jednym rozmiarze, musisz zdefiniować rozmiar papieru i liczbę arkuszy.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij przycisk <Współczynnik kopiowania>.
4
Naciśnij przycisk <Plakat>.
5
Naciśnij <Liczba Wypr. Stron> <Dalej>.
6
Naciśnij przycisk <Zmień>, wybierz rozmiar papieru i naciśnij przycisk <OK>.
Jeśli wybierzesz tacę wielofunkcyjną, określ rozmiar i typ papieru do załadowania.
7
Wprowadź liczbę arkuszy i naciśnij przycisk <OK>.
8
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
7W6K-083