Zapisywanie kopii wysłanego dokumentu

Można zapisać kopię wysłanego faksu w określonym wstępnie miejscu docelowym (np. serwerze poczty e-mail lub plików). Zależnie od miejsca docelowego zapisana kopia faksu jest konwertowana na inny cyfrowy format pliku, np. PDF, dzięki czemu dokumenty są uporządkowane i można nimi łatwo zarządzać. Upraszcza to również zarządzanie rejestrami, ponieważ w danym miejscu docelowym automatycznie tworzone są foldery porządkowane według nazwy nadawcy lub daty.
Kopia dokumentu jest zapisywana, nawet jeśli pojawił się błąd wysyłania.
W zależności od rodzaju odbiorcy, mogą mieć zastosowanie poniższe ograniczenia.
E-mail: Wysyłana jest wiadomość e-mail bez komunikatu.
Faks/I-Faks: Wysłany faks nie może być zapisany jako plik elektroniczny.

Rejestracja miejsca zapisu i formatu pliku

W celu utworzenia kopii zapasowej dokumentów faksu konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie ustawień takich jak miejsce przechowywania i format pliku.
Możesz wykonać bezpośrednie wysyłanie, jeśli ustawiono <Ust. dla kopii zapasowej wysłanych dokumentów> na <On>.
Ustawienie to jest automatycznie zmieniane na <Wyłącz> w następujących przypadkach. Określ odbiorcę jeszcze raz lub zmień ustawienie na <Włącz> zależnie od potrzeb.
Gdy odbiorca kopii zapasowej został usunięty z książki adresowej
Gdy książka adresowa została zaimportowana z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) Importowanie/eksportowanie danych ustawień
Gdy książka adresowa została pobrana z <Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu> Przesyłanie informacji o urządzeniu do innych drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji> <Wyślij> <Ustawienia Wspólne>  <Ust. dla kopii zapasowej wysłanych dokumentów>.
2
Naciśnij ustawienie <Włącz> opcji <Użyj funkcji wysyłania kopii zapasowej dokumentów>.
3
Naciśnij <Miejsce kopii zapasowej> wybierz odbiorcę naciśnij <OK>. Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej
Odbiorcy znajdującego się na ekranie <Osobis. lista adresowa> nie można wybrać jako odbiorcy.
4
Naciśnij przcisk <Nazwa Folderu> ustaw sposób organizacji utworzonych folderów naciśnij <OK>.
Aby skategoryzować nazwy folderów, możesz wybrać pozycję <Informacja nadawcy>, <Data> albo <Wyłącz>.
Nazwa pliku jest tworzona poprzez zestawienie następujących danych: data i godzina wysyłania, numer zadania, informacja o nadawcy, informacja o odbiorcy oraz wynik wysyłania.
Przykład: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Informacje o nadawcy
Informacje dotyczące nadawcy są wyświetlane w następujących sytuacjach.
Sender Name: Gdy dla opcji <Nazwa Nadawcy (TTI)> wybrano ustawienie <Z ustawieniami>
User Name: Gdy <Nazwa Nadawcy (TTI)> ustawiono na <Brak Ustawień>, a użytkownik jest uwierzytelniony
Nazwa linii: Gdy <Nazwa Nadawcy (TTI)> ustawiono na <Brak Ustawień>, użytkownik jest uwierzytelniony, a nazwa użytkownika jest zarejestrowana dla linii używanej do wysyłania faksu
Telephone Number: Gdy <Nazwa Nadawcy (TTI)> ustawiono na <Brak Ustawień>, użytkownik nie jest uwierzytelniony, a numer telefonu użytkownika jest zarejestrowany, ale nazwa użytkownika nie jest zarejestrowana dla linii używanej do wysyłania faksu
----: Gdy żadna z wyżej wymienionych informacji nie jest dostępna
Informacje o odbiorcy
Informacje dotyczące odbiorcy są wyświetlane w następujących sytuacjach.
Nazwa urządzenia odbiorcy: Gdy nazwa urządzenia odbiorcy jest dostępna
Telephone Number: Gdy nazwa urządzenia odbiorcy nie jest dostępna
Nazwa odbiorcy pierwszej pomyślnie zakończonej operacji wysyłania: Podczas korzystania z rozsyłania sekwencyjnego
5
Naciśnij <Format Pliku> wybierz format pliku do zapisu wysyłanych danych.
6
Naciśnij przycisk <OK>.
Rejestracja jest zakończona.
Określanie wielu odbiorców włącznie z odbiorcą faksu
Z poziomu ekranu Podstawowych funkcji skanowania możesz zapisać kopię wysłanego dokumentu poprzez wysłanie go do wielu odbiorców obejmujących również odbiorcę faksu. Aby na ekranie Podstawowych funkcji skanowania wyświetlić odbiorców faksu, należy dla opcji <Włącz Faks w Skanowaniu i Funkcje Wysyłania> wybrać ustawienie <Włącz>. <Wyświetl Funkcje Faksu>
7W6K-092