Wyrzucanie odpadków z dziurkowania znajdujących się w wewnętrznym urządzeniu wykańczającym

1
Wysuń tacę na odpadki z dziurkowania.
Przytrzymać uchwyt i delikatnie wysunąć tacę do siebie.
Po wysunięciu tacy na odpadki z dziurkowania do połowy należy umieścić pod nią rękę i wyciągnąć tacę całkowicie.
2
Wyrzuć odpadki z dziurkowania.
3
Przywrócić tacę na odpadki do pierwotnego położenia.
Wsunąć tacę na odpadki z dziurkowania do samego końca.
7W6K-01X