Usuwanie odpadów z dziurkowania

Kiedy pojemnik na odpadki pochodzące z dziurkowania w urządzeniu wykańczającym jest pełny, w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlona zostanie ikona. Należy nacisnąć ikonę i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby usunąć odpadki z dziurkowania.
Kopie i wydruki mogą być wyprowadzane na wyposażenie opcjonalne podczas usuwania odpadków z drukowania. Wyposażeniem opcjonalnym podłączonym do tego urządzenia należy się posługiwać z ostrożnością.
7W6K-01S