Ograniczenie dostępnych odbiorców

Możesz ustawić ograniczenia dla odbiorców, których można wybierać. Przykładowo, możesz ograniczyć odbiorców wyłącznie do tych, którzy zostali zarejestrowani w Książce adresowej lub na serwerze LDAP. Dzięki zarządzaniu uwierzytelnianiem prywatnym, możesz ograniczyć odbiorców wysyłania do własnego adresu e-mail użytkownika lub do wcześniej określonego katalogu. Możesz również ograniczyć domeny, które mogą być określane jako odbiorcy. Ograniczając odbiorców wysyłania możesz uniemożliwić wyciek informacji spowodowany błędami roboczymi lub nieprawidłową eksploatacją. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator lub administrator sieciowy.
Niektóre ograniczenia odbiorców opisane poniżej mogą nie być dostępne, jeżeli ACCESS MANAGEMENT SYSTEM jest włączony. Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Ograniczanie nowych odbiorców

Odbiorcy, których można określić podczas wysyłania faksów lub zeskanowanych dokumentów mogą zostać ograniczeni do zarejestrowanych w Książce adresowej, pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego, do zarejestrowanych w <Ustawienia ulubione> lub <Wyślij do Siebie> lub tylko do tych, którzy mogą być wyszukani na serwerze LDAP. Jeżeli ta funkcja jest włączona, użytkownicy nie mogą określać odbiorców za pomocą klawiszy alfanumerycznych.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>  <Ogranicz nowych odbiorców>.
3
Wybierz funkcje, dla których chcesz ograniczyć nowych odbiorców.
4
Naciśnij <Włącz> <OK>.

Ograniczanie odbiorców e-mail wyłącznie do opcji <Wyślij do Siebie>

Możesz ustawić ograniczenia tak, aby użytkownicy zalogowani z wykorzystaniem uwierzytelniania prywatnego mogli wysyłać zeskanowane dokumenty wyłącznie na własne adresy e-mail. Aby korzystać z tej funkcji w informacjach o użytkowniku należy zarejestrować adres e-mail. Skonfiguruj informacje o użytkowniku przed przystąpieniem do poniższej procedury.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>  <Ogranicz E-Mail do wysyłania do siebie>  <Włącz>  <OK>

Ograniczanie odbiorców wysyłanego pliku wyłącznie do Folderu osobistego

Możesz ustawić ograniczenia tak, aby użytkownicy zalogowani z wykorzystaniem uwierzytelniania prywatnego mogli wysyłać zeskanowane dokumenty wyłącznie do własnego Folderu osobistego (Konfiguracja katalogów prywatnych.)
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>  <Ogranicz TX pliku do Folderu osobistego>  <Włącz>  <OK>

Ograniczanie domeny odbiorców wysyłania

Możesz ograniczyć odbiorców e-mail i I-faks tak, aby wyłącznie adresy danej domeny były dostępne. Po określeniu danej domeny, możesz również ustawić możliwość lub brak możliwości wysyłania do poddomen.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>  <Ogranicz domenę odbiorcy TX>  Wybierz ustawienie <Włącz> dla opcji <Ogranicz Wysyłanie do Domen>  <Zapisz>  Określ domenę odbiorców  <OK>  Wybierz ustawienie <Zezwól> albo <Odrzuć> dla opcji <Wyślij do Poddomeny>  <OK>  <OK>
W urządzeniu tym można zarejestrować maksymalnie trzy domeny.
7W6K-0HA