Ograniczanie drukowania z poziomu komputera

Możesz ograniczyć drukowanie z poziomu komputera (Drukowanie z poziomu komputera) tak, aby wyłącznie dane rodzaje dokumentów mogły być drukowane. Możesz również skonfigurować urządzenie tak, aby dokumenty nie były drukowane do czasu uwierzytelniania użytkownika przez urządzenie (Drukowanie dokumentów zachowanych w urządzeniu (Drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem)). Możesz również ograniczyć urządzenie tak, aby drukować wyłącznie dokumenty w trybie Zaszyfrowanego i zabezpieczonego wydruku (Bezpieczniejsze drukowanie dzięki funkcji Zaszyfrowany zabezpieczony wydruk), co zapobiega wyciekowi informacji ze względu na pozostawienie wydruków w urządzeniu lub niezabezpieczony wydruk danych. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator lub administrator sieciowy.

Uniemożliwianie drukowania z poziomu komputera

Dostępna jest funkcja uniemożliwienia użytkownikom drukowania z poziomu komputera. Jednakże nawet jeżeli drukowanie z poziomu komputera jest zabronione, możesz umożliwić użytkownikom zapisywanie dokumentów w tymczasowej pamięci urządzenia (Skrzynka pocztowa), jak również drukowanie dokumentów zapisanych w Skrzynce pocztowej.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukarka>  <Ograniczenie Zadań dla Drukarki>  <Włącz>  Wybierz wyjątki od ograniczeń  <OK>

Konfiguracja ustawień wymuszonego wstrzymania drukowania

Podczas drukowania dokumentów z poziomu komputera możesz zatrzymać dane drukowania w urządzeniu i zapobiec niezwłocznemu drukowaniu dokumentów (Drukowanie dokumentów zachowanych w urządzeniu (Drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem)). Możesz skonfigurować ustawienia w taki sposób, aby drukowanie nie mogło być wykonane, dopóki użytkownik nie zostanie uwierzytelniony przez urządzenie, co zapewnia większy poziom bezpieczeństwa i zmniejsza ryzyko udostępnienia ważnych dokumentów innym osobom. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij kolejno opcje <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>  <Wymuszone zatrzymanie>.
3
Naciśnij na <Włącz>, ustaw odpowiednie warunku i naciśnij <OK>.
Możesz ustawić szczegółowe warunki wstrzymywania zadań wykonywanych przez drukarkę, takich jak informacje o użytkowniku lub adres IP. Jeżeli nie zostaną ustawione żadne warunki, będą wstrzymywane wszystkie zadania drukowania, z wyjątkiem zadań od niezidentyfikowanych użytkowników. Jeżeli nie są ustawione żadne warunki i urządzenie odbiera zadanie drukowania od niezidentyfikowanego użytkownika, wtedy zostaje ono anulowane (operacja wstrzymywania nie jest wykonywana).
Ustawianie warunków wstrzymywania dokumentów
Konfiguracja szczegółowych ustawień dla wymuszonego wstrzymywania drukowania.
Możesz skonfigurować szczegółowe ustawienia dla dokumentów, których drukowanie jest wstrzymane, na przykład czas ich zapisania oraz sposób wyświetlania. <Drukuj>

Udostępnianie wyłącznie Zaszyfrowanych i zabezpieczonych wydruków

Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby udostępniało wyłącznie dokumenty utworzone w trybie Zaszyfrowanych i zabezpieczonych dokumentów i przesłane z komputera, co zapobiega wyciekowi danych ze względu na niezabezpieczone drukowanie. Dzięki temu ustawieniu, dokumenty nie mogą być drukowane z wykorzystaniem standardowych czynności. Użytkownicy muszą wprowadzić hasło do urządzenia podczas drukowania dokumentów w trybie Zaszyfrowanego i zabezpieczonego wydruku. Bezpieczniejsze drukowanie dzięki funkcji Zaszyfrowany zabezpieczony wydruk
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>  <Zezwol. Tylko dla Zaszyfrow. Zadań Wydruku>  <Włącz>  <OK>  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja)  <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>
7W6K-0HE