Wysyłanie dokumentów do miejsca przechowywania Wstrzymanych zadań z poziomu komputera

Aby wydrukować dokument z wykorzystaniem funkcji Wstrzymania zadania, musisz wysłać dokument jako zadanie drukowania do wstrzymania z poziomu sterownika zainstalowanego w komputerze.
Możesz przenosić dokumenty zapisane w pamięci tymczasowej (skrzynka pocztowa) urządzenia do miejsca przechowywania wstrzymanych zadań. Przenoszenie/powielanie pliku
1
Otwórz dokument i wyświetl ekran drukowania.
Informacje na temat wyświetlania ekranu drukowania, patrz pomoc danej aplikacji.
2
Wybierz urządzenie i naciśnij [Szczegóły] lub [Właściwości].
3
Wybierz [Zachowaj] z poziomu [Metoda druku] i naciśnij [Tak].
4
Ustaw [Nazwa danych do zachowania] i kliknij przycisk [OK].
Aby zatrzymać dane pod nazwą pliku używaną na komputerze, wybierz [Użyj nazwy pliku]. Aby zmienić nazwę pliku, wybierz [Wprowadź nazwę] i wprowadź nazwę pliku w polu tekstowym [Nazwa].
5
Zmień niezbędne ustawienia drukowania i naciśnij [OK].
6
Kliknij pozycję [Drukuj] lub [OK].
Dokument zostanie wysłany do miejsca przechowywania wstrzymanych zadań.
1
Otwórz dokument i wyświetl ekran drukowania.
Informacje na temat wyświetlania ekranu drukowania, patrz pomoc danej aplikacji.
2
Wybierz urządzenie.
3
Określ konieczne ustawienia drukowania i naciśnij [OK].
4
Wybierz [Hold] → [Job Processing] w panelu [Special Features].
5
Kliknij [Print].
6
Kliknij [OK].
Dokument zostanie wysłany do miejsca przechowywania wstrzymanych zadań.
7W6K-09U