Drukowanie po sprawdzeniu dokumentu (Wstrzymanie)

Dzięki tymczasowemu zapisaniu dokumentu (zadanie drukowania) w miejscu przechowywania wstrzymanych dokumentów na komputerze, możesz wydrukować próbkę przed wydrukowaniem dużej ilości stron, wydrukować dokumenty zgodnie z ich priorytetami lub wydrukować je po sprawdzeniu ustawień końcowych. Ta funkcja jest nazywana Wstrzymaniem zadania.
Aby skorzystać z trybu Wstrzymania zadania, należy wcześniej go skonfigurować. <Wstrzymane>
Należy pamiętać, że zadania drukowania zapisane w miejscu przeznaczonym na Wstrzymane zadania zostaną usunięte po upływie określonego czasu. Możesz zmienić ten czas. <Autom. Kas. Wstrzym. Zadania w Jedn. Czasu>
Pamięć Wstrzymania jest współdzielona ze Skrzynkami pocztowymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalnej pamięci, patrz pojemność dla Skrzynka pocztowa.
7W6K-09S