Drukowanie z wykorzystaniem ustawień uniemożliwiających nieautoryzowane kopiowanie

Podczas drukowania dokumentów zawierających prywatne lub poufne informacje, niezbędne jest uniemożliwienie ich wycieku spowodowane przez nieautoryzowane kopiowanie przez strony trzecie. Aby zapobiec nieautoryzowanemu kopiowaniu, urządzenie wyposażono w funkcję drukowania „Zabezpieczającego znaku wodnego”, który będzie widoczny na papierze podczas próby reprodukcji takiego dokumentu. Aby skorzystać z funkcji drukowania Zabezpieczającego znaku wodnego, należy w pierwszej kolejności skonfigurować funkcję bezpiecznego drukowania sterownika drukarki.
Sprawdź, czy ustawienia wprowadzane przez sterownik drukarki są konieczne.
Jeżeli urządzenie ma korzystać z funkcji drukowania Zabezpieczającego znaku wodnego w przypadku wszystkich drukowanych dokumentów, wykonywanie tej czynności nie jest konieczne. Podczas normalnego drukowania Zabezpieczający znak wodny jest wkomponowywany automatycznie (Wstawianie niewidzialnego tekstu (Wymuszony, zabezpieczający znak wodny)). W sytuacji włączania albo wyłączania funkcji drukowania Zabezpieczającego znaku wodnego dla każdego drukowanego dokumentu z osobna należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

Włączanie funkcji drukowania Zabezpieczającego znaku wodnego

Aby móc korzystać z funkcji drukowania Zabezpieczającego znaku wodnego, należy włączyć funkcję bezpiecznego drukowania sterownika drukarki. Musisz się zalogować do komputera jako administrator, aby określić te ustawienia.
1
Otwórz folder drukarki. Wyświetlanie folderu Drukarki
2
Naciśnij prawym przyciskiem myszy na ikonę urządzenia i naciśnij na [Właściwości drukarki].
3
Wybierz pole [Funkcja urządzenia Drukowanie zabezpieczone] w zakładce [Ustawienia urządzenia].
4
Kliknij [OK].

Drukowanie z użyciem Zabezpieczającego znaku wodnego

Aby wydrukować Zabezpieczający znak wodny, w przypadku każdej operacji drukowania wykonaj poniższe operacje w serowniku drukarki.
1
Otwórz dokument i wyświetl ekran ustawień drukowania sterownika drukarki.
2
Wybierz urządzenie i naciśnij [Szczegóły] lub [Właściwości].
3
Naciśnij na [Ustawienia zaawansowane] w zakładce [Wykończenie].
4
Wybierz [Wł.] w [Funkcja urządzenia Drukowanie zabezpieczone] i naciśnij [OK].
5
Kliknij [OK].
6
Kliknij pozycję [Drukuj] lub [OK].
W wykonywany wydruk zostanie wkomponowany Zabezpieczający znak wodny.
7W6K-0A1