Regulacja pozycji zszywania zeszytowego

Jeśli podczas drukowania z funkcją zszywania na środku za pomocą opcjonalnego urządzenia wykańczającego broszury użytkownik zauważy, że miejsce złożenia papieru nie wypada dokładnie w środku broszury, może dokonać regulacji, aby naprawić ten błąd. Jednoczesna regulacja pozycji składania papieru i pozycji zszywania zeszytowego.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>  <Zmień Pozycję Zaginania/Zszywania>.
2
Wybierz format papieru, który chcesz wyregulować.
3
Wyreguluj pozycję zszywania zeszytowego.
4
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
7W6K-0UX