Regulacja szerokości dla okrawania (wyłącznie Seria 8700)

Jeżeli zainstalowano opcjonalny trymer, możesz trymować krawędzie broszur. To ustawienie umożliwia regulację szerokości trymowania.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>  <Regulacja Szerokości Obcinania>.
2
Wyreguluj szerokość trymowania.
3
Naciśnij przycisk <OK>.
7W6K-0W1