Korzystanie z WSD

WSD (Web Services on Devices - usługi sieciowe na urządzeniach) to funkcja umożliwiająca wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w obrębie danej sieci. Korzystanie z WSD umożliwia automatyczne odnalezienie urządzenia w sieci z poziomu komputera i rozpoczęcie skanowania oryginału przez to urządzenie. Ta funkcja jest nazywana Skanowaniem WSD. Przed przystąpieniem do Skanowania WSD należy przeprowadzić określone czynności. Przygotowania do Skanowania WSD
W poniższych przypadkach, skanowanie WSD nie jest dostępne.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM jest aktywny Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Uwierzytelnianie NI wydziału jest wykorzystywane jako usługa logowania Zmiana usług logowania

Przygotowania do Skanowania WSD

Z panelu sterowania
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia WSD>.
3
Naciśnij ustawienie <Włącz> opcji <Użyj funkcji skanowania WSD>.
4
Naciśnij przycisk <OK>.
Z komputera
5
Otwórz folder drukarki. Wyświetlanie folderu Drukarki
6
Kliknij [Dodawanie urządzenia].
7
Wybierz urządzenie i naciśnij [Dalej].
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby rozpocząć pracę.
Jeżeli urządzenie nie zostanie wyświetlone, może to oznaczać problem z ustawieniami zapory (firewall). Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi komputera.
7W6K-0CE