<Konserwacja>

Określ ustawienia dla funkcji automatycznego czyszczenia urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.> (wyłącznie Seria 6000)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Jeśli na wydrukach pojawiają się smugi lub brakuje części obrazu należy wykonać <Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.>
Rozpocznij czyszczenie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Czyszczenie podajnika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Jeżeli na skanowanym za pomocą podajnika oryginale lub wydrukach pojawiają się smugi, skorzystaj z polecenia <Czyszczenie podajnika>. Czyszczenie podajnika
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czyszczenie podajnika>
Rozpocznij czyszczenie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Czyszczenie Drutu> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Jeżeli na wydrukach pojawiają się smugi, przeprowadź w razie konieczności czyszczenie drutu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czyszczenie Drutu>
Rozpocznij czyszczenie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Nie można czyścić przewodów w trakcie drukowania.

<Wyczyść Bęben> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Drukowane obrazy mogą być jaśniejsze lub zniekształcone, jeżeli urządzenie jest wykorzystywane bezpośrednio po instalacji lub po dłuższym okresie postoju. Jeżeli drukowane obrazy są jaśniejsze lub zniekształcone, może być konieczne automatyczne czyszczenie bębna urządzenia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyczyść Bęben>
Rozpocznij czyszczenie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Czyszczenie nie może być wykonywane podczas drukowania.

<Wyczyścić rolkę docisk./film aby przepr. utrwalanie> (wyłącznie Seria 4700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Jeśli zadrukowany papier wydaje się brudny, należy wykonać operację <Wyczyścić rolkę docisk./film aby przepr. utrwalanie>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyczyścić rolkę docisk./film aby przepr. utrwalanie>
Rozpocznij czyszczenie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Metoda Czyszcz. Obsz. Skanow. Oryginałów>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Uruchom materiał wideo, na którym zaprezentowano sposób czyszczenia szklanej płyty roboczej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Metoda Czyszcz. Obsz. Skanow. Oryginałów>
Wyświetla metodę czyszczenia
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Wyłącznie Seria 4700
Element ten pojawia się tylko jeżeli zainstalowano Single Pass DADF-C.

<Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Informacje o tym jak wymienić materiały eksploatacyjne i usunąć zacięty papier znajdują się w przykładowym filmie wideo.

<Inicjalizuj po Wymianie Części> (wyłącznie Seria 4700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Po wymianie części należy dokonać inicjacji drukarki. Dokonaj inicjacji drukarki dla każdej wymienionej części.
7W6K-0LL