Czyszczenie podajnika

Jeśli któryś z poniższych problemów występuje podczas skanowania dokumentu, należy wyczyścić podajnik.
Dokument nie jest skanowany wyraźnie
Format dokumentu nie jest rozpoznawany poprawnie
Dokument brudzi się podczas skanowania
Często dochodzi do zacięć papieru
1
Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego.
Wyłączanie urządzenia
Przed wyłączeniem zasilania należy sprawdzić stan pracy urządzenia. Zasilanie można wyłączyć, nawet jeśli urządzenie wykonuje operację, jednak może to spowodować przerwanie operacji lub uszkodzenie danych.
2
Pociągnij za dźwignię i otwórz pokrywę podajnika.
3
Oczyść rolki pod pokrywą podajnika.
Nasącz miękką ściereczkę wodą i wykręć ją dobrze, a następnie wytrzyj nią rolki. Później przetrzyj wałki miękką i suchą ściereczką.
Należy uważać, aby żadne zanieczyszczenia, takie jak kawałki papieru, nie przedostały się do rowka czujnika wykrywania podania wielu arkuszy. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń należy je usunąć za pomocą miękkiej ściereczki.
Jeśli rolki i obszary wokół nich są bardzo zabrudzone, wyczyść je. W tym celu nasącz miękką ściereczkę wodą i wykręć ją dobrze, a następnie wytrzyj nią zabrudzone obszary. Później przetrzyj te powierzchnie miękką i suchą ściereczką.
4
Delikatnie zamknij pokrywę podajnika.
5
Otwórz podajnik.
6
Wyczyść obszar podawania dokumentów do skanowania znajdujący się obok płyty szklanej.
Wyczyść wąski szklany pasek () i białą płytkę ().
Wytrzeć ten obszar za pomocą dołączonej ściereczki do czyszczenia. Jeśli nie można usunąć zabrudzeń, należy zwilżyć miękką ściereczkę wodą i wycisnąć ją dobrze, a następnie wytrzeć nią urządzenie. Później przetrzeć urządzenie miękką i suchą szmatką.
Przed przystąpieniem do dalszych działań należy poczekać aż urządzenie całkowicie wyschnie.
7
Wyczyść obszar podawania dokumentów do skanowania znajdujący się z boku podajnika.
Pociągnij górną dźwignię, aby otworzyć pokrywę obszaru podawania dokumentów do skanowania.
Ostrożnie otwórz pokrywę, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić szklanej płyty roboczej.
Otwórz pokrywę wewnętrzną.
Przetrzyj obszar podawania dokumentów do skanowania.
Wyczyść wąski szklany pasek () i białą płytkę ().
Nasączyć miękką ściereczkę wodą i wykręcić ją dobrze, a następnie wytrzeć nią urządzenie. Później przetrzeć urządzenie miękką i suchą szmatką.
Przed przystąpieniem do dalszych działań należy poczekać aż urządzenie całkowicie wyschnie.
Zamknij pokrywę wewnętrzną.
Zamknij pokrywę obszaru podawania dokumentów do skanowania, aż wskoczy na swoje miejsce.
8
Delikatnie zamknij podajnik.
9
Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda elektrycznego i włącz zasilanie.
Włączanie urządzenia
Jeżeli po przeprowadzeniu czyszczenia podajnika na oryginałach lub papierze w dalszym ciągu pojawiają się smugi
Załaduj około 10 arkuszy papieru formatu A4 do podajnika, a następnie wykonaj podane czynności, aby przeprowadzić operację <Czyszczenie podajnika>. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że czyszczenie jest zakończone należy spróbować użyć podajnika do skopiowania oryginału, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Czyszczenie podajnika trwa około 20 sekund.
7W6K-01C