<Odbiór/Przekazanie>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji odbierania i przekazywania.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję faksu.

<Raport Wydruków>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>
Drukuje szczegóły listy rejestracji dla ustawień wysyłania/odbierania i ustawienia faksu.

<Ustawienia Wspólne>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>
Skonfiguruj wspólne ustawienia dla funkcji odbierania i przekazywania.

<Ustawienia Faksu> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>
Skonfiguruj ustawienia dla funkcji odbierania i przekazywania faksów.
7W6K-0S1