<Ustaw Linię>

Określ ustawienia linii faksu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko wtedy, gdy opcja ta jest zainstalowana.

<Linia 1> do <Line n>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji> <Wyślij> <Ustawienia Faksu> <Ustaw Linię>
Określ ustawienia takie jak numer faksu i nazwę jednostki dla każdej linii.
Wyświetlona liczba linii różni się w zależności od:
Zainstalowanych opcji
Ustawienia <Liczba Linii TX> (wyłącznie urządzenia klienckie z funkcją zdalnego faksu)
<Zapisz Nr Telefonu Jednostki>
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji> <Wyślij> <Ustawienia Faksu> <Ustaw Linię> <Linia 1> do <Line n>
Możesz zarejestrować numer faksu, który ma być wykorzystywany, jeżeli faks jest wykorzystywany w urządzeniu. Zarejestrowany numer faksu jest drukowany u odbiorcy jako informacje o nadawcy podczas wysyłania wiadomości faksu. Ustawienia linii faksu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz Nr Telefonu Jednostki>
Wprowadź nr telefonu użytkownika.
Tak
Nie
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz nazwę zespołu>
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji> <Wyślij> <Ustawienia Faksu> <Ustaw Linię> <Linia 1> do <Line n>
Można zarejestrować nazwę firmy lub wydziału jako nazwę urządzenia. Zarejestrowana nazwa jest drukowana u odbiorcy, jako informacje o nadawcy podczas wysyłania wiadomości faksu. Ustawienia linii faksu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz nazwę zespołu>
Wprowadź nazwę urządzenia
Tak
Nie
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Wybierz Rodzaj Linii>
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji> <Wyślij> <Ustawienia Faksu> <Ustaw Linię> <Linia 1> do <Line n>
Możesz ustawić rodzaj linii telefonicznej podłączonej do urządzenia. Niepoprawne ustawienie tej opcji uniemożliwi w przyszłości nawiązywanie połączeń z innymi urządzeniami. Dlatego w firmie telekomunikacyjnej należy dowiedzieć się, jaki jest typ linii telefonicznej i odpowiednio do niego trzeba skonfigurować urządzenie. Ustawienia linii faksu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wybierz Rodzaj Linii>
<Pulsacyjny>, <Tonowo>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Edycja nazwy linii dla ekranu wyboru linii> *
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji> <Wyślij> <Ustawienia Faksu> <Ustaw Linię> <Linia 1> do <Line n>
Możesz zarejestrować nazwę linii pod przyciskiem wyświetlanym na ekranie <Wybór linii>. Ustawienia linii faksu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Edycja nazwy linii dla ekranu wyboru linii>
Wprowadź nazwę linii
Tak
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Domyślna lista adresów podczas wyboru linii> *
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji> <Wyślij> <Ustawienia Faksu> <Ustaw Linię> <Linia 1> do <Line n>
Możesz określić rodzaj listy adresowej, która ma być wyświetlana domyślnie, jeżeli wykorzystywana będzie <Książka adresowa> na ekranie Podstawowe funkcje Faks. To ustawienie jest stosowane wyłącznie jeżeli wybrano linię do wykorzystywania na ekranie <Wybór linii>. Ustawienia linii faksu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślna lista adresów podczas wyboru linii>
<Lista Adresowa 1> do <Lista Adresowa 10>, <Listy Wsz. Adr.>
Tak
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Wybór linii dla TX> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>  <Ustaw Linię>
Możesz nadać linii priorytet i wykorzystywać ją do przesyłania faksów oraz wybrać linię, która ma być niedostępna.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wybór linii dla TX>
<Linia 1>: <Priorytet TX>, <Zakazane TX>
<Line n>*1 : <Priorytet TX>, <Zakazane TX>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Wyświetlona liczba linii różni się w zależności od zainstalowanych opcji.
Nawet jeśli dla opcji <Linia 1> wybrano ustawienie <Zakazane TX>, Linia 1 będzie wciąż używana do usług faksowania.
Jeżeli wybierzesz inną linię w <Opcje>, to ustawienie będzie miało priorytet.
7W6K-0RX