Ustawienia linii faksu

Aby korzystać z faksu, zarejestruj numer faksu i nazwę firmy lub wydziału, która będzie wyświetlana/drukowana u odbiorcy po wysłaniu faksu. Dodatkowo, ustaw rodzaj kanału komunikacji.
Modele z opcjonalną funkcją faksu
Aby korzystać z funkcji faksu, zainstalowane muszą być wymagane opcje faksu. Opcje systemu
Jeśli urządzenie używane jest jako urządzenie klienckie z funkcją zdalnego faksu
Ustawienia <Zapisz nazwę zespołu> i <Wybierz Rodzaj Linii> w poniższej procedurze nie są wymagane.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Funkcji> <Wyślij> <Ustawienia Faksu> <Ustaw Linię>.
3
Naciśnij <Linia 1> <Zapisz Nr Telefonu Jednostki>.
4
Wprowadź numer faksu i naciśnij na <OK>.
Zarejestrowany numer faksu zostanie wyświetlony u odbiorcy.
5
Wprowadź nazwę w <Zapisz nazwę zespołu> i naciśnij na <OK>.
Zarejestrowana nazwa zostanie wyświetlona u odbiorcy.
Zamiast określonej nazwy urządzenia, możesz wyświetlić lub wydrukować nazwę nadawcy. Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
6
Wybierz rodzaj linii w <Wybierz Rodzaj Linii> i naciśnij na <OK>.
Jeżeli nie jesteś pewny, co do rodzaju linii, skontaktuj się ze sprzedawcą lub biurem sprzedaży dostawcy usług telefonicznych.
Skonfiguruj ustawienia zgodnie z danym faksem.
Możesz edytować nazwę linii wyświetlaną na ekranie wyboru linii za pomocą <Edycja nazwy linii dla ekranu wyboru linii> *1. <Edycja nazwy linii dla ekranu wyboru linii>
Możesz zmienić sposób wyświetlania listy adresowej zgodnie z wybraną linią w <Domyślna lista adresów podczas wyboru linii>*1. <Domyślna lista adresów podczas wyboru linii>
*1 Oznacza elementy, które mogą nie być wyświetlane na ekranie Ustawienia/Rejestrowanie, zależnie od modelu urządzenia lub regionu.
7W6K-050