<Raport Wydruków>

Drukuje szczegóły listy rejestracji dla ustawień wysyłania/odbierania i ustawienia faksu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję faksu.

<Lista Danych Użytkownika dla TX/RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Raport Wydruków>
Możesz drukować listy ustawień wysyłania/odbierania zarejestrowane w urządzeniu. Drukowanie raportów i list
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Lista Danych Użytkownika dla TX/RX>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Lista Danych Użytkowników Faksu> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Raport Wydruków>
Możesz drukować listy ustawień faksu zarejestrowane w urządzeniu. Drukowanie raportów i list
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Lista Danych Użytkowników Faksu>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
7W6K-0RR