<Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.>

Skonfiguruj ustawienia, które stosowane są zbiorczo dla wszystkich skrzynek pocztowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Czas do automatycz. usunięcia dokumentu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Skrytki Pocztowej>  <Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.>
Możesz określić czas po którym pliki w skrzynkach zostaną usunięte automatycznie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas do automatycz. usunięcia dokumentu>
0 = Wyłącz/1, 2, 3, 6, 12 godz./1, 2, 3, 7, 30 dni
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Drukuj podcz. zapis. ze Sterownika Drukarki>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Skrytki Pocztowej>  <Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.>
Możesz wybrać, czy można drukować plik przed jego zapisaniem z poziomu komputera.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Drukuj podczas zapisu ze sterownika drukarki>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
-
7W6K-0SC