<Ustawienia Nośnika Pamięci>

Określ ustawienia nośnika pamięci.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Nośnika Pamięci>
Dzięki konfiguracji tego ustawienia możliwe jest zapisywanie dokumentów znajdujących się na nośniku pamięci, jak również drukowanie przechowywanych tam plików. Ograniczanie korzystania z nośników pamięci
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj>
<Użyj Funkcji Skanowania>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj Funkcji Wydruku>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Nośnika Pamięci>
Można określić, czy mają być wyświetlane skróty do dostępnych funkcji, gdy podłączony jest nośnik pamięci. Podłączanie nośnika pamięci
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
7W6K-0SJ