<Ustawienia linii podrzędnej>

Określ ustawienia linii podrzędnej (bezprzewodowa sieć LAN lub oddzielna przewodowa sieć LAN) gdy sieć przewodowa LAN i bezprzewodowa LAN lub przewodowa LAN i inna przewodowa LAN są używane jednocześnie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia Adresu IP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej>
Ustaw adres IPv4 dla linii podrzędnej. Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Adresu IP>
<DHCP>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Adres IP>: <0.0.0.0>
Nie
Tak
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Maska Podsieci>: <0.0.0.0>
Nie
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Adres Bramki>: <0.0.0.0>
Nie
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Priorytet linii dla połączenia z urządzeniami mobilnymi>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej>
Wybierz linię do podłączenia urządzeń mobilnych podczas jednoczesnego używania głównej linii i linii podrzędnej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Priorytet linii dla połączenia z urządzeniami mobilnymi>
<Główna linia>, <Linia podrzędna>
Nie
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia Sterownika Ethernetu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej>
Skonfiguruj ustawienia sterownika karty Ethernetowej dla linii podrzędnej. Konfiguracja ustawień sieci Ethernet
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Sterownika Ethernetu>
<Automatyczne Wykrywanie>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Tryb Komunikacji> (Wyłącz): <Pół Dupleks>, <Pełny Dupleks>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ sieci Ethernet> (Wyłącz): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Bieżąca prędkość transmisji>: Tylko wyświetl
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Adres MAC>: Tylko wyświetl
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Ustawienia Zapory Ogniowej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej>
Określ ustawienia dla filtrowania pakietów do linii podrzędnej (aby zezwolić na komunikację tylko tym urządzeniom, które mają określony adres IP).

<Ustawienia komunikacji danych syste.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej>
Określ ustawienia dla DNS i proxy używanych dla komunikacji konkretnego systemu danych za pośrednictwem linii podrzędnej.
7W6K-0L9